Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnod Gyrfaoedd ym maes Seiberddiogelwch i fyfyrwyr TGAU, Safon Uwch ac AB


  Clock outlineDydd Llun 27 Mehefin 2022, 10:00 - 15:30

Digwyddiad ar-lein i helpu pobl ifanc i ddeall pa yrfaoedd sydd ar gael ym maes seiberddiogelwch yw’r Diwrnod Gyrfaoedd ym Maes Seiberddiogelwch.

Mae seiberddiogelwch yn chwarae rhan hollbwysig yn y byd digidol modern. Gan fod y maes yn datblygu ac yn tyfu'n gyflym, mae dewis deniadol o yrfaoedd ar gael. Mae sgiliau llawer o gefndiroedd gwahanol ynghlwm wrth seiberddiogelwch, gan gynnwys rhai technegol a rhai nad ydyn nhw’n dechnegol. Bydd gyrfa ym maes seiberddiogelwch yn cynnig swydd sy’n ddiddorol, sy’n rhoi boddhad ac sy’n talu’n dda. Mae ymarferwyr seiberddiogelwch yn gwneud cyfraniad hollbwysig at gymdeithas drwy ddiogelu’r gofod seiber, gan hwyluso busnesau a datblygiadau newydd. Mae gweithlu seiberddiogelwch cryf ac amrywiol yn creu ffyniant economaidd a diogelwch cenedlaethol.

Ymunwch â ni ar y diwrnod i gael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd gyrfaol sydd ar gael ym maes seiberddiogelwch!

Anelir y digwyddiad hwn at bobl ifanc sydd wrthi'n ystyried eu gyrfa yn y dyfodol (myfyrwyr TGAU a Safon Uwch, myfyrwyr colegau addysg bellach) ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes seiberddiogelwch.

Amcanion y diwrnod

 • ysbrydoli ac annog pobl ifanc i ddilyn gyrfaoedd ym maes seiberddiogelwch
 • codi ymwybyddiaeth o’r holl gyfleoedd gyrfaol sydd ar gael ym maes seiberddiogelwch
 • tynnu sylw at y galw am weithwyr proffesiynol a chymwys ym maes seiberddiogelwch ledled y byd
 • trafod adnoddau a rhaglenni presennol i helpu pobl ifanc i ddechrau gyrfa ym maes seiberddiogelwch

Prifysgol Caerdydd sydd wedi trefnu’r digwyddiad hwn. Mae’n cael ei gefnogi gan arbenigwyr seiberddiogelwch o Airbus, PwC, SANS, Uned Troseddau Cyfundrefnol Ranbarthol TARIAN a Chanolfan Seibergadernid Cymru.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Prifysgol Caerdydd sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â Dr Yulia Cherdantseva PhD MSc (Hons)/(Anrh.) FHEA yn i gael rhagor o fanylion.

Cadwch eich lle nawr

TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickCyfnod allweddol tri - 11-14 oed, blynyddoedd 7-9
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13
 • TickAddysg bellach

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickIeithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg
 • TickCymhwysedd digidol
 • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd

Math o weithgaredd

 • TickDigwyddiad

Diben

 • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd
 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol
 • Tickundefined

Rhannwch y digwyddiad hwn


Partneriaid

 • STEM Learning
 • TeenTech
 • Welsh Government