Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen Ffiseg Safon UG yr Haf


  Clock outlineDydd Llun 13 Mehefin 2022, 10:00 - Dydd Mercher 15 Mehefin 2022, 16:30

Gweithdy Ffiseg wedi'i anelu at fyfyrwyr Safon UG sy'n dilyn gradd ffiseg.

Cynhelir y digwyddiad rhad ac am ddim hwn yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd. Bydd rhaglen fwy manwl yn cael ei chyhoeddi’n nes at yr amser, ond bydd yn cynnwys cyflwyniadau, darlithoedd a gweithdai gan staff a myfyrwyr o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth. Disgyblion Safon UG (Blwyddyn 12) fydd cynulleidfa darged y darlithoedd a’r gweithdai. Bydd y rhain yn rhoi syniad o’r pynciau nad ydynt yn cael eu hastudio ar lefel Safon Uwch, fel:

 • tonnau disgyrchol
 • seryddiaeth a chosmoleg
 • ffiseg feddygol
 • nanoffiseg
 • laserau
 • technoleg lled-ddargludyddion.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â Chemaine Barrett yn barrettc10@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Cadwch eich lle nawr

TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

 • N/0.06-7, Adeiladau'r Frenhines
 • 5 The Parade
 • Heol Casnewydd
 • Caerdydd
 • CF24 3AA

Cynulleidfa

 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13

Themâu cwricwlwm

 • TickMathemateg a rhifedd
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg
 • TickCymhwysedd digidol
 • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickCynhadledd
 • TickCyflwyniad neu ddarlith
 • TickGweithdy

Diben

 • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd
 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickCefnogi'r rhwydwaith Seren
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn