Ewch i’r prif gynnwys

Y Prosiect Mentora ym maes Ffiseg


 • CalendarChwefror, Mawrth, Ebrill, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
 • Clock outlineHyd at 2 awr
 • Ar gael yn Gymraeg

Myfyrwyr o brifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Abertawe a De Cymru yw ein mentoriaid.

Mae pob un ohonynt eisoes wedi cyflawni Ffiseg Safon Uwch (neu gymhwyster cyfwerth rhyngwladol). Mae pob mentor wedi cwblhau dros 20 awr o hyfforddiant o ansawdd uchel sy'n archwilio'r theori fentora, "Dull Addysgu Gwerth Gwyddoniaeth" (The Science Capital Teaching Approach), ei strwythur a’i nodau. Gall mentora ddigwydd wyneb yn wyneb, neu ar-lein.

Er mwyn i'r mentora ddigwydd wyneb yn wyneb, rhaid i'r ysgol fod wedi'i lleoli o fewn 45 munud i brifysgol sy'n cymryd rhan. Gall mentoriaid fentora, hyd at ddau grŵp o 10 - 12 disgybl o flynyddoedd 9 - 11 sy'n ansicr a ydynt am astudio ffiseg ar gyfer Safon Uwch. Cynhelir un sesiwn yr wythnos am chwe wythnos a bydd seremoni wobrwyo a chydnabod ar ddiwedd y cyfnod. Cynhelir y cwrs ddwywaith y flwyddyn - fis Chwefror tan fis Ebrill a mis Hydref tan fis Rhagfyr.

Mae’r mentora’n cynnwys hunanfyfyrio cyson, datblygu sgiliau megis rhesymu gwyddonol, cyflwyno, cyfathrebu, a gweithio mewn tîm, a gweithgareddau i hyrwyddo amrywiaeth o yrfaoedd. Mae’r rhaglen wedi bod yn llwyddiannus o ran cynyddu’r tebygolrwydd y bydd merched yn dewis Ffiseg yn bwnc Lefel A ac yn dilyn gyrfaoedd sy’n ymwneud â phynciau STEM. Gweler ein gwefan am ein hadroddiadau gwerthuso ar gyfer mentora wyneb yn wyneb a rhithwir. Gwahoddir athrawon sy’n cymryd rhan i fanteisio ar gyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) er mwyn magu eu hyder o ran addysgu ffiseg, ac addysgu ynghylch gyrfaoedd ym maes ffiseg.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Adran Ffiseg a Seryddiaeth sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Os hoffech wneud cais ar gyfer y cwrs nesaf, anfonwch ebost atom.

Emailphysicsmentoring@caerdydd.ac.uk


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Rydym yn dod atoch chi

Rydym am ei gwneud yn hawdd i chi weithio gyda ni. Lle bynnag y bo modd, byddwn yn dod â'r gweithgaredd hwn i'ch ysgol neu'ch coleg.

Cynulleidfa

 • TickCyfnod allweddol tri - 11-14 oed, blynyddoedd 7-9
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg
 • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd

Math o weithgaredd

 • TickMentora

Diben

 • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd
 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickDatblygiad proffesiynol (DPP) i athrawon
 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn


Partneriaid

 • Aberystwyth University
 • Bangor University
 • Central South Consortium (CSC)
 • Education Achievement Service (EAS)
 • Education Through Regional Working (ERW)
 • Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd (GwE)
 • Swansea University
 • Welsh Government