Ewch i’r prif gynnwys

Evolve @ Caerdydd 2022


    Clock outlineDydd Llun 21 Mawrth 2022, 09:00 - Dydd Gwener 13 Mai 2022, 17:00

Ydych chi'n ystyried astudio ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Medi? Oes gennych chi gwestiynau am sut beth yw bywyd ym myd addysg uwch? Ymunwch â ni ar gyfer Darganfod Caerdydd 2022 y Pasg hwn!

P’un a oes gennych gwestiynau am breswylfeydd a bywyd cymdeithasol neu bryderon ynghylch cyllidebu a gofalu am eich lles, mae ein cyfres o weminarau am ddim yn ceisio eu hateb a mynd i’r afael â nhw. Mae aelodau o’r staff a myfyrwyr yn barod i siarad â chi a'ch paratoi ar gyfer pontio i fyd addysg uwch. Bydd y gweminarau’n amrywio o gyflwyniadau diddorol i sesiynau holi ac ateb, sy’n golygu y bydd gennych ddigon o gyfleoedd i gael atebion i’ch cwestiynau. Byddwn hefyd yn cynnal sesiwn holi ac ateb bwrpasol ar ddiwedd y gyfres, rhag ofn na chawsoch atebion i unrhyw rai o’ch cwestiynau.

Mae Darganfod Caerdydd ar gyfer pobl sydd wedi cael cynnig lle i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd o fis Medi 2022 ymlaen. Er hynny, mae croeso i unrhyw un sy'n ystyried astudio yma gymryd rhan. Mae croeso i rieni gymryd rhan, hefyd. Byddwn hyd yn oed yn cynnal sesiwn holi ac ateb i rieni.

Os hoffech gymryd rhan yn Darganfod Caerdydd 2022, gallwch gofrestru isod ar Sched. Bydd angen i chi greu cyfrif Sched am ddim er mwyn gweld gwybodaeth am y gyfres ac ymuno â'r gweminarau. Gobeithio y byddwch yn ymuno â ni ac yn dysgu sut beth yw dechrau astudio ym Mhrifysgol Caerdydd!

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Y Tîm Pontio sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn evolve@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Book now

TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

  • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13

Themâu cwricwlwm

  • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd
  • TickAllgyrsiol

Math o weithgaredd

  • TickDigwyddiad
  • TickCyflwyniad neu ddarlith

Diben

  • TickHyrwyddo addysg uwch
  • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol
  • Tickundefined

Rhannwch y digwyddiad hwn