Ewch i’r prif gynnwys

Bwydo Côr y Cewri - Gwyddoniaeth Creu Caws yn Oes y Cerrig


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Gan ddefnyddio cyd-destun gwyddor archaeolegol, bydd y myfyrwyr yn ymchwilio i fwyd a diet pobl Côr y Cewri ac anheddiad Durrington Walls gerllaw, 4500 o  flynyddoedd yn ôl.

Bydd y gweithgaredd hwn yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr brofi cyflymdra’r adwaith rhwng llaeth ac asidau neu ensymau a ddefnyddir wrth wneud caws, er mwyn ystyried effaith prosesu ar gynnwys lactos bwydydd. Mae hyn yn caniatáu iddynt werthuso effaith anoddefiad lactos ar iechyd a ffordd o fyw, ac ystyried digwyddiad ac esblygiad lactos.

Cysylltiadau cwricwlwm a deilliannau dysgu

Bydd y dysgwyr yn gallu:

 • datblygu dealltwriaeth o adweithiau a reolir gan ensymau
 • datblygu sgiliau ymarferol ar gyfer mesur cyflymdra adweithiau cemegol
 • datblygu dealltwriaeth o gyfansoddiad bwyd a phrofion bwyd
 • ystyried gweithgaredd ensymau a mynegiant genynnau mewn cyd-destun newydd
 • datblygu dealltwriaeth o weithio’n wyddonol trwy arbrofi gydag asidau ac ensymau sy’n troi llaeth er mwyn gwneud caws.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â Julie Best yn bestj3@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Os bydd gennych chi gwestiynau am y pecyn adnoddau, anfonwch e-bost at Julie Best:


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickY Dyniaethau
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickAdnodd ar-lein

Diben

 • TickYmgysylltu â’n hymchwil
 • TickDatblygiad proffesiynol (DPP) i athrawon
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm

Rhannwch y digwyddiad hwn