Ewch i’r prif gynnwys

Bwydo Côr y Cewri - Creu Caws Oes y Cerrig


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Mae'r adnoddau hyn yn defnyddio cyd-destun gwledda yng Nghôr y Cewri i ystyried agweddau ar brosesu bwyd, alergeddau ac anoddefiad bwyd.

Mae cyfleoedd i fyfyrwyr:

 • greu a phrofi eu caws colfran
 • ystyried effaith y prosesu ar gynnwys lactos bwydydd
 • gwerthuso effaith anoddefiad lactos ar ffordd o fyw ac iechyd
 • dysgu'r gwahaniaeth rhwng alergeddau ac anoddefiad bwyd mewn cwis
 • a'r opsiwn i gymharu cynhyrchu protein maidd modern gyda chreu caws.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â Julie Best yn bestj3@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Mae'r adnoddau'n cynnwys canllaw i athrawon sydd ar gael ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â:


Nid oes angen cadw lle ymlaen llaw.

TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickCyfnod allweddol tri - 11-14 oed, blynyddoedd 7-9
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickY Dyniaethau
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg
 • TickGwyddorau bywyd

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickAdnodd ar-lein

Diben

 • TickYmgysylltu â’n hymchwil
 • TickDatblygiad proffesiynol (DPP) i athrawon
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm

Rhannwch y digwyddiad hwn