Ewch i’r prif gynnwys

Y Bydysawd yn y Dosbarth


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • Ar gael yn Gymraeg

Mae’r Bydysawd yn y Dosbarth yn ymestyn allan i ysgolion cynradd a chymunedau ledled Cymru, gan obeithio tanio chwilfrydedd ymhlith plant ifanc am y Bydysawd ac angerdd tuag at ddysgu.

Er y daeth cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer y Bydysawd yn y Dosbarth i ben ym Mehefin 2018, mae’r wefan ar gael o hyd ar ffurf archif y prosiect ac mae holl weithgareddau’r dosbarth a’r deunyddiau print ar gael o hyd i’w defnyddio. Mae’r gweithgareddau wedi’u hanelu’n bennaf at ddisgyblion yng nghyfnodau allweddol dau a thri, neu fel gweithgaredd i’r teulu.

Ystyriwyd technegau dysgu ar sail ymholi wrth ddylunio pob gweithgaredd ac mae’r holl wybodaeth wyddonol angenrheidiol wedi’i chynnwys, ynghyd â chyfarwyddiadau cam wrth gam, fel y gallwch gynnal y gweithgareddau heb wneud unrhyw ymchwil cefndir.

Mae’r holl weithgareddau ac adnoddau ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn schools@astro.cf.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Mae’r holl adnoddau ar gael ar ein gwefan. Os bydd angen unrhyw gymorth arnoch, cysylltwch â swyddfa allgymorth yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth:


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickTeuluoedd
 • TickCyfnod allweddol dau - 7-11 oed, blynyddoedd 3-6
 • TickCyfnod allweddol tri - 11-14 oed, blynyddoedd 7-9

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickMathemateg a rhifedd
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickAdnodd ar-lein

Diben

 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn


Partneriaid

 • Welsh Government