Ewch i’r prif gynnwys

Dylunydd Telesgop y Gofod


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyd at 2 awr

Yn y gweithgaredd hwn, bydd myfyrwyr yn gweithio fel grŵp neu yn unigol i ddylunio telesgop y gofod a llunio cynnig.

Bydd angen i fyfyrwyr ddewis maint y drych, yr offerynnau, o ble byddant yn lansio’r telesgop ac ymhle y bydd yn cylchdroi a hyd yn oed y roced y byddant yn ei ddefnyddio. Ar ôl ei orffen, gallant gwblhau’r cynnig a lansio’r daith.

Mae mentro i’r gofod yn risg - a fydd y daith yn llwyddo?

Gall y gweithgaredd gael ei gwblhau ar-lein neu gan ddefnyddio’r wybodaeth yng nghanllaw’r myfyriwr a thaenlen Excel ryngweithiol.

Mae dogfennau ar wahân i fyfyrwyr ar gael ar gyfer Cyfnodau Allweddol 4 (14-16) a 5 (16+).

Cwblhewch y gweithgaredd hwn ar-lein neu lawrlwytho’r adnoddau i gynnal y gweithgaredd hwn gan ddefnyddio taenlenni excel a dogfennau y gellir eu hargraffu.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Arsyllfa Gofod Herschel sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn schools@astro.cf.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Gall y gweithgaredd hwn gael ei wneud ar-lein neu gyda dalennau excel ac adnoddau y gellir eu hargraffu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â thîm allgymorth Ffiseg a Seryddiaeth.


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickMathemateg a rhifedd
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickAdnodd ar-lein

Diben

 • TickYmgysylltu â’n hymchwil
 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm

Rhannwch y digwyddiad hwn