Ewch i’r prif gynnwys

Pecyn cymorth llythrennedd gwybodaeth i athrawon


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Mae'r pecyn cymorth i athrawon yn cysylltu ag amrywiaeth o ddeunyddiau dysgu y gellir eu hargraffu ac ar-lein sy'n addas i fyfyrwyr chweched dosbarth ac addysg bellach.

Mae'r adnoddau wedi'u cynllunio i'w defnyddio o fewn yr ystafell ddosbarth yn yr ysgol, neu i helpu gyda dysgu'n annibynnol. Mae'r pynciau’n cynnwys:

 • cryfderau a gwendidau ffynonellau gwybodaeth
 • sut a ble i ddod o hyd i adnoddau
 • dewis adnoddau (gwerthuso beirniadol)
 • defnyddio adnoddau mewn modd cyfrifol (dyfynnu, cyfeirio ac osgoi llên-ladrad).

Mae'r pecyn cymorth am ddim i'w ddefnyddio, ac mae ar gael ar ein gwefan: pecyn cymorth i athrawon.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Brifysgol sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn librarytraining@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Does dim angen archebu i gael y pecyn cymorth, ond os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, cysylltwch:


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13
 • TickAddysg bellach

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickIechyd a lles
 • TickY Dyniaethau
 • TickIeithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
 • TickMathemateg a rhifedd
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg
 • TickGwyddorau bywyd
 • TickGwyddorau Cymdeithasol
 • TickCymraeg
 • TickCymhwysedd digidol
 • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd
 • TickBagloriaeth Cymru a'r Cymhwyster Prosiect Estynedig

Math o weithgaredd

 • TickAdnodd ar-lein

Diben

 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn