Ewch i’r prif gynnwys

Cynllun aelodaeth llyfrgell i fyfyrwyr chweched dosbarth ac addysg bellach


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Mae croeso i aelodau o'r cyhoedd ymweld â'r rhan fwyaf o lyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd.

Cewch ddefnyddio ein casgliadau llyfrau print a chyfnodolion neu fanteisio ar ein gwasanaeth galw i mewn i gyrchu e-adnoddau.

Gall myfyrwyr chweched dosbarth ac addysg bellach yng Nghymru ymuno â'r llyfrgell am ddim. Mae aelodaeth yn gadael i chi fenthyca dwy eitem ar y tro o'n casgliadau benthyciad dwy neu bedair wythnos.

Ceir rhagor o wybodaeth a manylion sut i ymuno ar ein gwefan. Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais aelodaeth a'i dychwelyd i'r Llyfrgell Iechyd yn Adeilad Cochrane ar ein Campws Iechyd, neu Lyfrgell Senghennydd yn yr Adeilad Mathemateg ac Addysg ar Gampws Cathays.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Brifysgol sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn librarymembership@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Ewch i'n gwefan i wneud cais i ymaelodi. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, ebostiwch:


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

 • Llyfrgell Iechyd neu Lyfrgell Senghennydd

Cynulleidfa

 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13
 • TickAddysg bellach

Themâu cwricwlwm

 • TickIechyd a lles
 • TickY Dyniaethau
 • TickIeithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
 • TickMathemateg a rhifedd
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg
 • TickGwyddorau bywyd
 • TickGwyddorau Cymdeithasol
 • TickCymraeg
 • TickBagloriaeth Cymru a'r Cymhwyster Prosiect Estynedig

Math o weithgaredd

 • TickRhwydweithio ac aelodaeth

Diben

 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm
 • TickCefnogi'r rhwydwaith Seren
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn