Ewch i’r prif gynnwys

Gweithdai Ysgol Pensaernïaeth Cymru


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyd at 2 awr

High-school children from across South Wales are setting out plans to set-up camp on Mars. Part of Cardiff University’s annual STEMLive outreach event.

Mae Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn cynnig gweithdai ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd lleol.

Mae ein staff ar gael i ymweld ag ysgolion i addysgu gweithdai a rhoi trosolwg i ddisgyblion o bensaernïaeth fel pwnc a phroffesiwn. Gellir teilwra'r gweithdai i bob grŵp oedran mewn ysgol gynradd neu uwchradd.

Yn ystod y gweithdy, mae dosbarthiadau'n cymryd rhan mewn gweithgareddau fel creu eu tai model eu hunain. Rydym hefyd yn trafod y gwahanol agweddau ar ddylunio tai y mae angen i benseiri feddwl amdanyn nhw, fel deunyddiau, hyblygrwydd, amgylchedd, tryloywder a swyddogaeth. Rydym hefyd yn annog disgyblion i feddwl yn greadigol a defnyddio eu dychymyg.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Pensaernïaeth Cymru sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn buttkl@caerdydd.ac.uk neu +44 (0)2920 875968 i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

I gael rhagor o wybodaeth am gael gweithdy yn eich ysgol chi, ebostiwch:


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Rydym yn dod atoch chi

Rydym am ei gwneud yn hawdd i chi weithio gyda ni. Lle bynnag y bo modd, byddwn yn dod â'r gweithgaredd hwn i'ch ysgol neu'ch coleg.

Cynulleidfa

 • TickSylfaen - 3-7 oed, blwyddyn sylfaen 2
 • TickCyfnod allweddol dau - 7-11 oed, blynyddoedd 3-6
 • TickCyfnod allweddol tri - 11-14 oed, blynyddoedd 7-9
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13
 • TickAddysg bellach

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickDigwyddiad
 • TickCefnogaeth gan fyfyriwr y Brifysgol
 • TickGweithdy

Diben

 • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd
 • TickYmgysylltu â’n hymchwil
 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn