Ewch i’r prif gynnwys

Gweithdai Iechyd Rhyngweithiol


  • CalendarAr gael ar gais
  • Clock outlineHyd at 2 awr

Ein myfyrwyr meddygol sy’n cynnal y gweithdai rhad ac am ddim hyn ac maent yn cynnwys casgliad o weithgareddau ymarferol, arddangosiadau a chwisiau.

Dyluniwyd y gweithgareddau hyn i wneud dysgu’n hwyl. Bydd disgyblion ysgol gynradd yn dysgu am organau’r corff a manteision byw’n iach (e.e. ymarfer corff, deiet, peidio ag ysmygu).

Un fantais eilaidd yw y bydd disgyblion yn cael eu hannog i feddwl am yrfaoedd ym maes meddygaeth a’r gwyddorau biofeddygol.

Dyluniwyd y gweithdai ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 (blwyddyn 5 a 6). Gallwn gynnal y gweithgareddau yn eich ysgol.


Ynglŷn â'r trefnydd

Yr Ysgol Meddygaeth sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn mans@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Yn gyffredinol, cynhelir y gweithdai o fis Mai tan fis Mehefin. Mae lleoedd yn brin. Cysylltwch â ni fel y gallwn ychwanegu eich manylion at y rhestr o ysgolion y bydd ein myfyrwyr meddygol yn mynd atynt.


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Rydym yn dod atoch chi

Rydym am ei gwneud yn hawdd i chi weithio gyda ni. Lle bynnag y bo modd, byddwn yn dod â'r gweithgaredd hwn i'ch ysgol neu'ch coleg.

Cynulleidfa

  • TickCyfnod allweddol dau - 7-11 oed, blynyddoedd 3-6

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

  • TickIechyd a lles
  • TickGwyddorau bywyd

Math o weithgaredd

  • TickGweithgaredd
  • TickCefnogaeth gan fyfyriwr y Brifysgol
  • TickGweithdy

Diben

  • TickHyrwyddo addysg uwch
  • TickCefnogi themâu cwricwlwm

Rhannwch y digwyddiad hwn