Ewch i’r prif gynnwys

Prosiect Ysgolion Cymru Tsieina


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineMwy nag un diwrnod

Chinese tutor, Chen Hailong, teaches children about Chinese music.

Mae prosiect Ysgolion Cymru Tsieina yn ceisio cyflwyno portffolio o weithgareddau allgymorth sy’n cynnwys sesiynau blas ar Dsieinëeg, Diwrnodau Tsieina, Wythnosau Tsieina, a sesiynau iaith. Cânt eu cyflwyno yn rhan o’r cwricwlwm a’r tu allan iddo, wedi’u hachredu a heb achrediad.

Mae ein rhaglen hefyd yn cynnwys nifer o gyfleodd datblygiad proffesiynol parhaus i athrawon yng Nghymru.

Er mwyn cynnal a datblygu safon uchel yr holl weithgareddau, mae’r prosiect hefyd yn cynnig hyfforddiant rheolaidd i bob un o’i diwtoriaid Tsieinëeg (Mandarin) yng Nghymru, yn ogystal ag yn cefnogi athrawon mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru gyda chyfleoedd i rwydweithio a datblygu’n broffesiynol.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Sefydliad Confucius Caerdydd (yn yr Ysgol Ieithoedd Modern) sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn ucelev@caerdydd.ac.uk neu +44 (0)29 2087 5216 i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Gallwn gyflwyno’r rhaglen hon yn unol â dyddiadau tymor ysgolion yng Nghymru. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Rheolwr Prosiect Ysgolion Cymru Tsieina, Rachel Andrews drwy ebost.


TicketMae’r gost yn amrywio yn dibynnu ar y gweithgaredd. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn dod atoch chi

Rydym am ei gwneud yn hawdd i chi weithio gyda ni. Lle bynnag y bo modd, byddwn yn dod â'r gweithgaredd hwn i'ch ysgol neu'ch coleg.

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickSylfaen - 3-7 oed, blwyddyn sylfaen 2
 • TickCyfnod allweddol dau - 7-11 oed, blynyddoedd 3-6
 • TickCyfnod allweddol tri - 11-14 oed, blynyddoedd 7-9
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickIeithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
 • TickAllgyrsiol

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickCynhadledd
 • TickDigwyddiad
 • TickRhwydweithio ac aelodaeth
 • TickGweithdy

Diben

 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickRhwydweithio
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm

Rhannwch y digwyddiad hwn


Partneriaid

 • Bangor University
 • British Council Wales
 • Hanban
 • University of Wales Trinity Saint David
 • Welsh Government