Ewch i’r prif gynnwys

Pwytho


  • CalendarAr gael ar gais
  • Clock outlineHyblyg

Mae’r gweithgaredd hwn yn ymwneud â gwella clwyfau ac mae’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr Safon Uwch gael profiad ymarferol o glymu pwythau, fel y maen nhw wedi’i weld o bosibl mewn ysbytai.

Fel clinigydd, mae clymu pwythau yn sgìl sylfaenol ond mae’n sgìl a all effeithio’n arwyddocaol ar sut mae clwyf yn gwella ac yn creithio. Gan ddibynnu ar ble mae’r clwyf, mae clymu pwythau taclus a thwt yn bwysig iawn.

Mae’r gweithgaredd hwn yn addas i fyfyrwyr Safon Uwch sydd â diddordeb mewn astudio meddygaeth yn y brifysgol.

Rydym yn gallu cynnal y gweithgaredd hwn yn eich digwyddiadau yn yr ysgol neu mewn lleoliadau allanol eraill. Rydym hefyd yn cynnal y gweithgaredd hwn yn nigwyddiad blynyddol Prifysgol Caerdydd, Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd yn Fyw, a digwyddiadau Cymdeithas Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinweoedd Caerdydd.


Ynglŷn â'r trefnydd

Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinweoedd Caerdydd sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â Amy Smith yn citer@caerdydd.ac.uk neu +44 (0)29 2087 0129 i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Gallwn gyflwyno’r gweithgaredd hwn mewn digwyddiadau sydd wedi’u targedu at fyfyrwyr Safon Uwch sydd â diddordeb mewn astudio meddygaeth. Anfonwch ebost atom i gael mwy o wybodaeth.


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

  • Lleoliadau amrywiol mewn digwyddiadau ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch.

Rydym yn dod atoch chi

Rydym am ei gwneud yn hawdd i chi weithio gyda ni. Lle bynnag y bo modd, byddwn yn dod â'r gweithgaredd hwn i'ch ysgol neu'ch coleg.

Cynulleidfa

  • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13

Themâu cwricwlwm

  • TickGwyddoniaeth a thechnoleg

Math o weithgaredd

  • TickGweithgaredd

Diben

  • TickYmgysylltu â’n hymchwil

Rhannwch y digwyddiad hwn