Ewch i’r prif gynnwys

Gemau Adsefydlu Symud Rhithwir


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyd at 2 awr

Nod ein Gemau Adsefydlu Symud Rhithwir yw hyrwyddo dealltwriaeth o symudiad y corff, swyddogaeth a phwysigrwydd cyhyrau, a'r cysyniad o adsefydlu, sy'n angenrheidiol pan fydd cyhyrau'n cael trafferth gweithio yn iawn.

Mae'r gweithgaredd hwn yn cofnodi'r symudiadau lleiaf yn y corff drwy atodi synwyryddion mudiant di-wifr at flaen a chefn corff plentyn, h.y. ei frest a gwaelod ei gefn fel arfer.

Bydd pob plentyn yn chwarae gemau rhyngweithiol llawn hwyl sy'n ymwneud â gwyddorau symud a ffisiotherapi, er mwyn caniatáu dadansoddiad safonol a gwrthrychol o berfformiad symudiad. Caiff hyd at 17 o symudiadau unigryw eu cynnwys yn y gemau.

Mae’r gweithgaredd hwn ar gyfer un plentyn ar y tro am gêm dwy funud.

Gallwn gyflwyno’r gweithgaredd hwn mewn ysgol neu mewn digwyddiadau yn y gymuned.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinweoedd Caerdydd sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn citer@caerdydd.ac.uk neu +44 (0)29 2087 0129 i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Gallwn gyflwyno’r gweithgaredd hwn mewn ysgol neu mewn digwyddiadau yn y gymuned. Anfonwch ebost atom gyda’ch ymholiad.


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Rydym yn dod atoch chi

Rydym am ei gwneud yn hawdd i chi weithio gyda ni. Lle bynnag y bo modd, byddwn yn dod â'r gweithgaredd hwn i'ch ysgol neu'ch coleg.

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickCyfnod allweddol dau - 7-11 oed, blynyddoedd 3-6
 • TickCyfnod allweddol tri - 11-14 oed, blynyddoedd 7-9

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickIechyd a lles
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickGweithdy

Diben

 • TickYmgysylltu â’n hymchwil
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm

Rhannwch y digwyddiad hwn