Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Ysbrydoliaeth y Brifysgol ac ymweliadau â’r campws

Nod Diwrnodau Ysbrydoli ac ymweliadau â’r campws yn annog ac ysbrydoli myfyrwyr i feddwl am eu dyfodol, gan hefyd bwysleisio pwysigrwydd gweithio’n galed ar gyfer eu TGAU.

Mae’r digwyddiadau yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr:

  • ymweld â champws prifysgol
  • cymryd rhan mewn gweithdai rhyngweithiol
  • mynd i arddangosfa o'r pynciau sydd ar gael mewn prifysgolion lleol
  • cwrdd â myfyrwyr presennol y Brifysgol
  • dysgu mwy am ofynion mynediad prifysgol a llwybrau i'r brifysgol.

Fel arfer, arweinir teithiau tywys gan lysgenhadon myfyrwyr (myfyrwyr presennol ym Mhrifysgol Caerdydd) ac maent yn cynnwys y canlynol:

  • taith dywys o gwmpas y campws a'r cyfleusterau
  • cyflwyniad (mae gennym ddetholiad o sesiynau i ddewis o'u plith)
  • sesiwn holi ac ateb

Gellir teilwra ymweliadau yn ôl anghenion eich myfyrwyr.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am Diwrnodau Ysbrydoli ac ymweliadau â’r campws:

Tîm Ehangu Mynediad