Ewch i’r prif gynnwys

Evolve

Mae'r rhaglen Evolve yn cefnogi myfyrwyr o'r eiliad y maen nhw’n derbyn cynnig i astudio yng Nghaerdydd hyd at yr wythnos gofrestru a'u semester cyntaf yn y brifysgol.

Mae'r rhaglen yn cynnwys:

Diwrnod cyn y canlyniadau:

Cyfres gweminar ar gyfer holl ddeiliaid cynnig Prifysgol Caerdydd i'w helpu i baratoi ar gyfer y brifysgol (gan gynnwys gwybodaeth bwrpasol am ddiwrnod y canlyniadau a Chlirio)

Diwrnod ar ôl y Canlyniadau:

Cyngor a gwybodaeth bwrpasol, yn ogystal ag arweiniad, gan gynnwys:

  • Paratoi ar gyfer Wythnos y Glas a’r Wythnos Ymsefydlu
  • Cyngor ar reoli arian ac awgrymiadau defnyddiol am sut i fyw'n dda ar gyllideb
  • Canllawiau i helpu myfyrwyr i fanteisio ar y tymor cyntaf i’r eithaf

Bydd myfyrwyr sydd wedi cymryd rhan yn un o'n rhaglenni allgymorth o'r blaen (gan gynnwys Camu ‘Mlaen, Mynediad at y Proffesiynau, Darganfod, a Dyfodol Hyderus) hefyd yn cael hyfforddwr bywyd myfyrwyr a fydd yn eu cefnogi a'u harwain i’w paratoi i ddechrau yn y brifysgol.

Cysylltu â ni

Ebostiwch ein tîm Ehangu Cyfranogiad i gael gwybod rhagor am y cymorth sydd ar gael ynghylch y cyfnod pontio:

Tîm Ehangu Mynediad