Ewch i’r prif gynnwys

Ein tîm craidd

Ein nod yw datblygu perthynas ystyrlon a thymor hir gyda chymunedau lleol gan arwain at rannu ein cymuned ac arbenigedd y Brifysgol i gyflawni amcanion cyffredin.

Mae'r prosiect peilot wedi canolbwyntio ar Grangetown. Dyma un o’r etholaethau mwyaf amrywiol o ran diwylliant, yn ogystal ag un o’r rhai mwyaf o ran maint.

Mae'r Porth Cymunedol yn gobeithio chwarae rhan hanfodol mewn gwneud Grangetown yn lle gwell byth i fyw ynddo drwy gefnogi prosiectau cymunedol a chynnig ymchwil o'r radd flaenaf gan y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd addysgu a gwirfoddoli sy'n ymateb i anghenion lleol.

Yr Athro Mhairi McVicar

Yr Athro Mhairi McVicar

Project Lead, Community Gateway

Email
mcvicarm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4634
Ali Abdi

Ali Abdi

Partnerships and Facilities Manager

Email
abdia1@caerdydd.ac.uk
Corey Smith

Corey Smith

Rheolwr Prosiect Porth Cymunedol

Email
smithcl22@caerdydd.ac.uk
Sophey Mills

Sophey Mills

Centre Manager - Grange Pavilion

Email
millss7@caerdydd.ac.uk