Ewch i’r prif gynnwys

Cymuned gyfeillgar a chlos

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Grangetown residents are great at celebrating, with the Grangetown Festival Week taking place every year as well as various cultural and street parties.

Residents told us they would like to see even more community action and opportunities to build a friendly inter-generational community which welcomes new people and has real ‘community spirit’

Live projects

Grangetown festival

Local Festival

This project sponsored a popular community festival.

Love GT girl

Lansiwyd Caru Grangetown gan Borth Cymunedol yn 2015 fel prosiect cynllunio partneriaeth blynyddol rhwng Prifysgol Caerdydd a thrigolion Grangetown.

Y syniad

I dathlu y phobl, lleoedd ac atgofion amrywiol Grangetown ac ymgysylltu â chynrychiolwyr o bob rhan o'r gymuned i archwilio posibiliadau cydweithredol a datblygu partneriaethau tymor-hir rhwng y gymuned a'r Brifysgol, sydd o fudd i'r ddwy ochr.

Beth wnaethon ni

Bu pymtheg ymchwilwyr cymunedol gwych rhwng 16 a 70+ o ystod amrywiol o gymunedau ledled Grangetown yn cyfweld â dros cant o drigolion lleol, gyda'r nod o ddarganfod yr hyn yr oedd pobl yn ei garu a'i werthfawrogi am Grangetown. Aeth yr ymchwilwyr cymunedol i'r strydoedd, ymweld â themlau, mosgiau, eglwysi, nosweithiau bingo, parciau a chanolfannau ieuenctid. Ar 9 Mai 2015, gwahoddwyd preswylwyr i ddod i ddigwyddiad i ystyried canfyddiadau'r ymchwil a datblygu amserlen o weithgareddau lleol y gallai'r Brifysgol fuddsoddi ynddynt.

Canlyniadau

Nododd aelodau'r gymuned naw thema allweddol ar gyfer buddsoddi a phartneriaethau yn y dyfodol:

  • Mannau ymunedol
  • Darpariaeth ar gyfer pobl ifanc
  • Grangetown diogel
  • Grangetown iach ac egnïol
  • Strydoedd glân a mannau gwyrdd
  • Cymuned gyfeillgar
  • Cyfathrebu heb rwystrau
  • Gweithio a siopa'n lleol
  • Parch ar y ffordd.

Yn 2015, ystyriwyd bod angen rhoi blaenoriaeth i ‘Mannau Cymunedol’ yn Grangetown. Roedd y wybodaeth a gasglwyd yn rhan o Garu Grangetown yn allweddol i sicrhau cyllid grant o fwy na £2 miliwn i ailddatblygu Pafiliwn Bowls Grangetown yng Ngerddi Grange a’i droi’n ganolfan gymunedol hygyrch o ansawdd uchel sy’n cael ei harwain gan y trigolion. Gorffennwyd y gwaith o adeiladu Pafiliwn Grange yn haf 2020, a chafodd y Pafiliwn ei agor i'r cyhoedd yn yr hydref.

Cynnydd

Mae Caru Grangetown wedi bod yn ymgynghoriad blynyddol ers 2015, ac mae adborth gan y gymuned bob tro wedi bod yn amhrisiadwy wrth fynd ati i lywio ffocws a strategaeth y Porth Cymunedol. Mae partneriaethau a gweithgareddau sy’n cyd-fynd â'r naw thema ac sy’n gysylltiedig ag ymchwil neu addysgu Prifysgol Caerdydd neu sy’n gallu gwella profiad y myfyrwyr drwy roi cyfleoedd gwerthfawr i wirfoddoli wedi cael eu hariannu neu eu cefnogi dros y blynyddoedd.

Yn ystod y pandemig COVID-19, mae Caru Grangetown wedi'i gynnal ar-lein i sicrhau nad oedd oedi i’r broses, ac mae hyn wedi ein galluogi i bennu'r themâu allweddol yn ystod y cyfnod heriol hwn. Cynhaliwyd Caru Grangetown ddiwethaf ar 18 Tachwedd 2021, a dangosodd y canlyniadau fod angen rhoi blaenoriaeth i 'Strydoedd Glân a Mannau Gwyrdd' o hyd. Er hynny, gwelwyd bod 'Darpariaeth ar gyfer Pobl Ifanc' yn achosi pryder. Bydd y canlyniadau hyn yn llywio’r prosiectau rydym yn eu cefnogi i sicrhau bod anghenion cymuned Grangetown yn cael eu diwallu.

Caru Grangetown 2022

Eleni bydd Caru Grangetown yn dychwelyd yn bersonol ym Mhafiliwn Grange. Byddwn yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau drwy gydol wythnos 14-18 Tachwedd, gyda’r dathlu blynyddol a diwrnod cynllunio strategol yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 19 Tachwedd.

Cymerwch ein harolwg blynyddol Caru Grangetown sy'n cau 13 Tachwedd 2022. Gallwch hefyd gofrestru i ymuno â ni ar gyfer gweithdai Love Grangetown 2022 14-19 Tachwedd 2022:

Ideas from the community

Grange gardens ideas

Ideas R Us

Providing advise on developing a residents group for the community.

Completed projects

Smile

Project Smile

Supporting a positive community campaign.

Stockland Street

Stockland Street Party

Planning a creative street party on Stockland Street.

Neighbourhood Leadership

Neighbourhood Leadership

Grangetown residents are being offered training in Community Leadership on a course accredited by Cardiff University and in partnership with Citizens Cymru Wales.

The idea

The course will enable aspiring community leaders to build neighbourhood organisations based around relationship-building, alliance building, community listening and action for the common good.

It will apply the theory and methods of broad-based community organising at a micro level, enabling ordinary people to create and sustain new civil society organisations that can become vehicles for widespread democratic participation and local campaigning for social justice and the common good.

Progress

Over the last eight months, leaders from the Butetown, Riverside and Grangetown areas of Cardiff have been undertaking an accredited Neighbourhood Leadership Module with Cardiff University alongside Citizens Cymru Wales a chapter of Citizens UK that  organises communities to act together for power, social justice and the common good. Citizens Cymru Wales develop the leadership capacity of their members so they can hold politicians and other decision-makers to account on the issues that matter to them.

A number of the module sessions were delivered at the Grange Pavilion and up to 5 of the 20 participants were recruited from the Grangetown Community, including Araf Haq of the Grange Pavilion Project. They will now meet regularly to help bring about change in their communities by building teams around the issues that have been raised.

An event sponsored by David Melding AM at the Pierhead Building in Cardiff Bay was organised by the course participants where representatives of faith groups, businesses and organisations in and around Cardiff Bay were invited to join leaders from the Butetown, Riverside and Grangetown. The ‘Bay Citizens Vision’ attracted over 80 people from the various communities to come together to organise for power, social justice and the common good.

Next steps

The people of Grangetown that completed the Neighbourhood Leadership course will now rally their community into action and find out what the people in their neighbourhood really want.

For further information and to keep up with Citizens Wales activities, contact Jonathan Cox Jonathan.Cox@citizenswales.org.uk or follow @CitizensWales