Ewch i’r prif gynnwys

Teleru ac amodau

Diolch am eich diddordeb mewn ymuno â #TeamCardiff i redeg Hanner Marathon Caerdydd.

Mae pob un o'n lleoedd elusennol rhad ac am ddim yn ffynhonnell hanfodol o godi arian tuag at ymchwil niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl, ac ymchwil canser Prifysgol Caerdydd. Rydym wedi buddsoddi yn ein lleoedd elusennol, er mwyn i ni allu eu cynnig yn rhad ac am ddim i'n codwyr arian. Mae ein telerau ac amodau, a'n proses ymgeisio, wedi'u cynllunio i helpu i wneud y mwyaf o ymdrechion codi arian #TeamCardiff a chyflymu darganfyddiadau ymchwil sy'n newid bywydau.

  1. Drwy wneud cais am un o’n lleoedd elusennol rhad ac am ddim rydym yn disgwyl i bob un o’r rhedwyr ymrwymo i godi lleiafswm y targed a osodir sef £250 ac eithrio Cymorth Rhodd.
  2. Ni warentir eich lle rhad ac am ddim hyd nes y byddwch wedi cofrestru gydag Active.com a sefydlu eich tudalen JustGiving.
  3. Os nad ydych yn sefydlu eich tudalen JustGiving o fewn pythefnos o gofrestru gydag Active.com, rydym yn cadw'r hawl i dynnu'ch lle elusennol yn ôl.
  4. Os nad ydych wedi codi 25% o'r targed codi arian erbyn 24 Gorffennaf 2022, rydym yn cadw'r hawl i dynnu'ch lle yn ôl, fodd bynnag, byddwn yn gwneud pob ymdrech i weithio gyda chi i'ch helpu i godi arian. Os byddwch yn cofrestru ar gyfer y digwyddiad ar ôl 24 Gorffennaf 2022, byddwn yn cysylltu i drafod sut y gallwn eich cefnogi i gyrraedd eich targed codi arian.
  5. Rydym yn deall bod amgylchiadau’n gallu newid. Os na allwch redeg, neu os penderfynwch beidio â gwneud hynny, rhowch wybod i ni cyn y dyddiad cau ar gyfer trosglwyddo, sef 5 Awst 2022 er mwyn i ni allu ailddyrannu eich lle elusennol. Ar ôl y dyddiad hwn, ni ellir ailddyrannu eich lle a bydd yn cael ei wastraffu.
  6. Yn anffodus, os byddwch yn tynnu'n ôl ar ôl y dyddiad cau ar gyfer trosglwyddo, sef 5 Awst 2022, ni ellir gohirio eich lle na chodi arian i'r digwyddiad Hanner Marathon Caerdydd nesaf.
  7. Bydd pob ceiniog o’r arian a dderbyniwn yn mynd yn syth i’r achos ymchwil o’ch dewis ym Mhrifysgol Caerdydd.
  8. Mae ein lleoedd elusennol cyfyngedig yn cael eu dyrannu gan ddefnyddio'r wybodaeth a roddwch yn eich cais, yn ogystal â'r drefn yr ydym yn derbyn ceisiadau. Yn anffodus, ni allwn gynnig lle i bawb, ac nid yw gwneud cais yn gwarantu lle. Os na fyddwch yn llwyddiannus, byddwn yn eich ychwanegu at restr wrth gefn ac yn cysylltu â chi os bydd lle ar gael. Sylwch fod ein penderfyniad yn derfynol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ebostiwch donate@cardiff.ac.uk neu ffoniwch +44 (0)29 2087 6551.