Ewch i’r prif gynnwys

Lles mewn Ysgolion: rhannu dysgu i gefnogi pobl ifanc

Dydd Mawrth, 1 Chwefror 2022
Calendar 13:00-16:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Caiff y digwyddiad ei gyd-gadeirio gan Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, gan gydnabod bod dull sy'n seiliedig ar hawliau wrth wraidd hybu iechyd meddwl a lles.

Bydd y prynhawn yn cynnwys sgyrsiau gwyddonol byr gan ymchwilwyr iechyd meddwl ieuenctid, cyflwyniad i Fframwaith NEST a chyfle i rannu dysgu ac arfer gorau ar draws sectorau ymchwil, clinigol ac addysg.

Sgyrsiau'n cynnwys:

  • Yr Athro Graham Moore (Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc) - Newid systemau yn yr ysgol i gefnogi iechyd meddwl pobl ifanc.
  • Yr Athro Frances Rice a Dr Olga Eyre (Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc) - Ymyriadau ar gyfer pobl ifanc mewn lleoliadau ysgol.
  • Dr Elizabeth Gregory, (Cadeirydd y Ffrwd Gwaith Cymorth Cynnar a Chymorth Gwell ar gyfer T4CYP)- Cyflwyniad i Fframwaith NEST a phrofiadau o'r fframwaith sy'n gweithio ar waith.
  • Dr Gemma Burns (Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan) – Tîm Gweithredu Dull Ysgol Gyfan Gwent a sut mae hyn yn cysylltu â'r Fframwaith Dull Ysgol Gyfan Cenedlaethol, a datblygiad gwasanaeth Mewn-Cyrraedd CAMHS.

Bydd fforwm agored hefyd i bawb sy'n mynychu o bob rhan o wahanol sectorau rannu arfer gorau a dysgu.

Rhannwch y digwyddiad hwn