Ewch i’r prif gynnwys

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014

Mae Prifysgol Caerdydd wedi codi i'r 5ed safle yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) ar sail ansawdd ein hymchwil. Mae'r naid anhygoel hwn yn yn cadarnhau ein lle ymhlith prifysgolion mwyaf blaenllaw'r byd.

Unedau Asesu

Archwilio’r canlyniadau ar gyfer yr unedau asesu a gyflwynwyd gan yr Ysgolion Academaidd yng Ngholeg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg:

UA 7 Gwyddorau Systemau’r Ddaear ac Amgylcheddol

Mae Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr ymhlith y 100 uchaf yn ei faes (Trefn Prifysgolion Byd-eang QS 2013).

UA 8 Cemeg

Rydym yn meithrin dulliau ymchwil rhyngwladol cydweithredol ym maes cemeg.

UA 9 Ffiseg

Mae’r strategaeth ymchwil ar gyfer yr uned yn seiliedig ar sicrhau perfformiad o’r radd flaenaf yn ei bedwar grŵp ymchwil.

UA 10 Gwyddorau Mathemategol

Rydym yn defnyddio rhesymu mathemategol i ddarparu datrysiadau i broblemau’r byd go iawn.

UA 11 Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Mae’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn strwythuro ac yn rheoli ei gweithgarwch ymchwil o amgylch tri grŵp sy’n cynrychioli meysydd craidd cryfder ymchwil yr Ysgol.

UA 14 Peirianneg Sifil ac Adeiladu

Gan weithio gyda phartneriaid diwydiannol a sefydliadau eraill, mae ymchwilwyr yng Nghaerdydd yn arwain prosiectau arloesol sydd â nifer o gymwysiadau ymarferol.

UA 15 Peirianneg Gyffredinol

Ein nod yw cael ein cydnabod am ein arloesedd a’n cysylltiadau rhyngwladol dwfn gyda’r diwydiant, sy’n seiliedig ar ymchwil sylfaenol a chymhwysol o’r ansawdd uchaf.

UA 16B Pensaernïaeth, Amgylchedd Adeiledig a Chynllunio - Pensaernïaeth

Strategaeth ymchwil yr Ysgol yw meithrin rhagoriaeth mewn meysydd allweddol yn agenda ymchwil yr amgylchedd adeiledig a phensaernïol.