Ewch i’r prif gynnwys

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014

Mae Prifysgol Caerdydd wedi codi i'r 5ed safle yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) ar sail ansawdd ein hymchwil. Mae'r naid anhygoel hwn yn yn cadarnhau ein lle ymhlith prifysgolion mwyaf blaenllaw'r byd.

Unedau Asesu

Archwilio’r canlyniadau ar gyfer yr unedau asesu a gyflwynwyd gan yr Ysgolion Academaidd yn y Coleg:

UA 1 Meddygaeth Glinigol

Mae ymchwil ym cwmpasu’r sbectrwm trosiadol o fioleg moleciwlaidd a chellog i dreialon clinigol a gwerthuso arloesedd sydd ar waith.

UA 2 Iechyd cyhoeddus, Gwasanaethau Iechyd a Gofal Sylfaenol

Yn bennaf, mae’r Uned yn cynnwys ymchwilwyr sydd wedi’u lleoli yn Sefydliad Gofal Sylfaenol ac Iechyd Cyhoeddus Cochrane.

UA 3 Proffesiynau Iechyd Perthynol, Deintyddiaeth, Nyrsio a Fferylliaeth

Mae gan y grwpiau unigryw yn yr unedau ffocws cyffredin o arwain at fudd i iechyd a lles dynol.

UA 4 Seicoleg, Seiciatreg a Niwrowyddorau

Nod yr uned hon yw deall ymddygiad ac achosion anhwylderau seiciatrig a niwro-ddirywiol.

UA 5 Gwyddorau Biolegol

Mae’r Gwyddorau Biolegol yng Nghaerdydd yn annog cydweithrediadau rhyngddisgyblaethol ar lefel uchel, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.