Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Y newyddion diweddaraf am weithgarwch staff a myfyrwyr Cangen Caerdydd o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Iwan Rees

Arbenigwr yn trin a thrafod tafodieithoedd traddodiadol

21 Gorffennaf 2016

Tafodieithoedd Cymraeg traddodiadol ardal yr Eisteddfod yn 'eithriadol o brin neu wedi diflannu'.

Catrin Howells

Cynfyfyriwr cyfrwng Cymraeg o Brifysgol Caerdydd yn ennill gwobr nodedig

14 Gorffennaf 2016

Mae myfyriwr graddedig cyfrwng Cymraeg o Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd wedi ennill gwobr newydd nodedig.

School of Politics and International Relations

Galw am geisiadau ar gyfer Ysgoloriaeth PhD JR Jones

9 Mehefin 2016

Mae Prifysgol Caerdydd a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig Ysgoloriaeth Ôl-raddedig Cyfrwng Cymraeg wedi ei hariannu'n llawn ar gyfer astudiaeth o'r ysgolhaig J.R. Jones.

Students outside the Glamorgan Building

Cyfle i ennill Ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd

19 Mai 2016

Cynigir pum ysgoloriaeth israddedig gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr sydd am astudio'r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Lisa Sheppard

Darlithwyr o Brifysgol Caerdydd yn dathlu athroniaeth Cymraeg

12 Ebrill 2016

Rhifyn newydd o Gwerddon a Chynhadledd JR Jones ddiwedd Ebrill yn ffocysu ar athroniaeth Cymraeg.

Coleg Cymraeg student

Penodi Llysgennad o Brifysgol Caerdydd i Ddylanwadu ar Ddewisiadau Disgyblion

8 Ionawr 2016

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon er mwyn ceisio annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg ar lefel addysg uwch.

Sian Morgan Lloyd

Newyddiadurwraig y Byd ar Bedwar yn ymuno â chynllun staffio’r Coleg Cymraeg

25 Tachwedd 2015

Mae darpariaeth Newyddiaduraeth cyfrwng Cymraeg Prifysgol Caerdydd wedi derbyn hwb sylweddol yn sgil penodiad newydd trwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Wyn Davies

Hwb i ddarpariaeth yr iaith Gymraeg

21 Medi 2015

Pump o swyddi darlithio newydd ym meysydd Fferylliaeth, Meddygaeth a'r Gwyddorau Gofal Iechyd.

Eisteddfod Maes

Presenoldeb amlwg yn yr Eisteddfod

28 Gorffennaf 2015

Bydd arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd yn mynd i’r afael â chwestiynau mawr sydd o bwys i Gymru yn yr Eisteddfod.

Iwan Rees

Mapio newidiadau mewn tafodieithoedd

28 Gorffennaf 2015

Ieithydd yn ymchwilio i newidiadau yn nhafodieithoedd Cymru.