Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Y newyddion diweddaraf am weithgarwch staff a myfyrwyr Cangen Caerdydd o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Gregynog Hall

Cynhadledd Ymchwil y Coleg Cymraeg

19 Mai 2017

Bydd Rhidian Thomas o Ysgol y Biowyddorau yn trafod ei bapur ymchwil yng Nghynhadledd Ymchwil y Coleg Cymraeg.

Sara Whittam (chwith) ac Awen Iorwerth yn derbyn eu Gwobrau Pencampwr Addysg Gymraeg 2017.

Yr Ysgol Meddygaeth yn Bencampwyr Addysg Gymraeg

17 Mai 2017

Sara Whittam a Dr Awen Iorwerth yw Pencampwyr Addysg Gymraeg Prifysgol Caerdydd 2017.

Astudiaethau cyfieithu yn sicrhau swyddi

12 Mai 2017

Dwy fyfyrwraig MA Ysgol y Gymraeg yn dathlu swyddi newydd ym myd cyfieithu proffesiynol

Ysgoloriaeth PhD newydd ar gyfer prosiect ar amrywio a newidiadau ieithyddol

9 Mai 2017

School announces new doctoral project on language variation and change in contemporary Wales

Aberystwyth (llun: BBC Radio Cymru)

Trafod triniaeth newydd Huntingtons mewn Cynhadledd Wyddonol Gymreig

26 Ebrill 2017

Bydd Dr Emyr Lloyd-Evans o Ysgol y Biowyddorau yn cyflwyno darlith yng Nghynadledd Wyddonol y Coleg Cymraeg fis Mehefin yn Aberystwyth.

Ysgolorion Santander yn rhannu £15,000

13 Ebrill 2017

Myfyrwyr Ysgol y Gymraeg yn ennill pum ysgoloriaeth i ariannu taith i'r Wladfa.

Osian Morgan, Swyddog y Gymraeg

Caerdydd yn sefydlu Undeb Myfyrwyr Cymraeg

30 Mawrth 2017

Cyhoeddi cytundeb i sefydlu Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd

Tystysgrif Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg

Myfyrwyr Meddygaeth yn ennill Ysgoloriaethau Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

7 Mawrth 2017

Mae saith o fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg yr Ysgol Meddygaeth wedi derbyn Ysgoloriaethau Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

BBC staff with Cardiff students at new site

Cartref newydd ar gyfer Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd

27 Chwefror 2017

Mae’r Ysgol i symud i’r Sgwâr Canolog, ochr yn ochr â BBC Cymru Wales, gan greu amgylchedd cyfryngau bywiog

Myfyrwyr Ysgol y Gymraeg

Ymgeisiwch nawr am ysgoloriaethau Cymraeg sylweddol

17 Chwefror 2017

Mae Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ill dau yn cynnig Ysgoloriaethau sylweddol i fyfyrwyr astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.