Ewch i’r prif gynnwys

I fyfyrwyr

Coleg Cymraeg student
Elen Davies, enillydd ysgoloriaeth o Brifysgol Caerdydd

Mae pawb sy'n aelod o'r Coleg yn aelod o'r Gangen.

Mae aelodaeth o'r Coleg yn agored i unrhyw fyfyriwr Prifysgol mewn sefydliad addysg uwch yng Nghymru sydd yn dymuno ymaelodi.

Os wyt ti'n dilyn modiwl wedi ei gefnogi gan y Coleg, sydd yn cael ei gynnig drwy Y Porth, sef llwyfan adnoddau ac e-ddysgu'r Coleg sy'n seiliedig ar system Blackboard, bydd yn ofynnol i ti ymaelodi â'r Coleg cyn gynted â phosibl.

Pam ymaelodi?

Mae bod yn aelod o'r Coleg yn rhoi mynediad i fyfyrwyr i nifer o ddeunyddiau ychwanegol sydd yn eu hiaith gyntaf, fel Y Porth. Mae'r adnodd yn eu helpu'n fawr gyda'u dealltwriaeth o'u hastudiaethau yn y Brifysgol.

Dr Mathew Pugh Darlithydd cyfrwng Cymraeg, Yr Ysgol Mathemateg, Caerdydd

Mae'n bwysig i ti ymaelodi hefyd gan fod Myfyrwyr Prifysgol yn derbyn y buddion / manteision canlynol:

  • Bod yn gymwys i ymgeisio am Ysgoloriaethau y Coleg.
  • Mynediad at holl adnoddau dysgu Y Porth.
  • Y cyfle i fod yn lysgennad y Coleg Cymraeg fydd o fudd i'ch CV.
  • Gallu dilyn darpariaeth gydweithredol drwy'r Porth.
  • Bod yn gymwys i dderbyn Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg
  • Derbyn gwybodaeth am ysgoloriaethau uwchraddedig eraill a digwyddiadau megis cynadleddau ymchwil, cynadleddau pwnc, gweithgareddau cenedlaethol ac ati.
  • Derbyn gwybodaeth am gyfleoedd profiad gwaith.
  • Derbyn gwybodaeth am gyfleoedd fel swyddi academaidd, ac o bosibl, swyddi gan bartneriaid y Coleg.
  • Derbyn gwybodaeth reolaidd am weithgareddau allgyrsiol a chyfleoedd rhwydweithio a allai fod o ddiddordeb.