Ewch i’r prif gynnwys

Manteision ymaelodi

Myfyrwyr cyfrwng Cymraeg y Gwyddorau Gofal Iechyd gyda'r darlithydd Gaynor Williams.
Myfyrwyr cyfrwng Cymraeg y Gwyddorau Gofal Iechyd gyda'r darlithydd Gaynor Williams.

Mae staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n aelodau o'r Coleg yn aelodau o'n Cangen.

Mae aelodaeth o'r Coleg yn agored i unrhyw fyfyriwr mewn sefydliad addysg uwch yng Nghymru sydd yn dymuno ymaelodi. Os ydych yn aelod, gallwch fanteisio ar gyfleoedd cymdeithasol yn ogystal â chyfleoedd ariannu'r Gangen. Cewch ymuno â chriw o eneidiau hoff cytun a chymryd rhan mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau celfyddydol Cymreig hefyd. Mae Cangen Caerdydd hefyd yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Tafwyl (sy'n cael ei noddi gan Brifysgol Caerdydd) a gwyliau diwylliannol Cymreig eraill.

Adnoddau ac ysgoloriaethau

Os ydych chi'n dilyn modiwl sydd wedi ei gefnogi gan y Coleg ac sy'n cael ei gynnig drwy'r Porth, sef llwyfan adnoddau ac e-ddysgu'r Coleg sy'n seiliedig ar system Blackboard, bydd yn ofynnol i chi ymaelodi â'r Coleg cyn gynted â phosibl. Mae'r Porth yn adnodd gwerthfawr i staff a myfyrwyr Cymraeg, sydd wedi'i selio ar system lwyddiannus Blackboard.

Gall fyfyrwyr sy'n aelodau wneud cais am Ysgoloriaethau Israddedig a Meistr y Coleg. Mae staff sy'n aelodau yn medru rhoi cais am nawdd i'w hysgolion trwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg.