Ewch i’r prif gynnwys

Clirio

Mae Clirio bellach ar gau i fyfyrwyr y DU ar gyfer mynediad 2022. Mae nifer gyfyngedig o leoedd ar gael i ymgeiswyr rhyngwladol â chymwysterau da sydd â diddordeb mewn astudio gyda ni o fis Medi 2022.

Mae gennym nifer gyfyngedig o leoedd Clirio sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol ar draws ystod o feysydd pwnc sy'n dechrau yn 2022.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol neu o'r UE, cysylltwch â'n tîm Clirio Rhyngwladol i drafod eich opsiynau.

Mae ein fideos Clirio yn rhannu profiadau ac argymhellion myfyrwyr sydd wedi bod drwy'r broses Clirio yn ddiweddar. Maent yn rhoi cyngor am y diwrnod a sut mae Clirio yn gweithio.

Os ydych chi’n ymuno â ni ym mis Medi, ewch i’n safle i fyfyrwyr newydd i gael gwybod beth sydd angen i chi ei wneud cyn cyrraedd a chael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ynglŷn ag ymgartrefu yng Nghaerdydd.

Rydym yn cynnig gwarant o lety ar gyfer y rhan fwyaf o ymgeiswyr sy'n ymuno â ni trwy'r broses Clirio.

Os ydych chi wedi cael cynnig lle i astudio gyda ni drwy Glirio ac yn pendroni beth sy'n eich disgwyl, dyma'r lle. Gwyliwch y trafodaethau a'r fideos er mwyn cael blas ar yr hyn sy'n eich haros yma ym mis Medi.

Rhesymau dros ddewis Prifysgol Caerdydd

Dyma pam y dylech chi ddewis Prifysgol Caerdydd ar gyfer eich astudiaethau israddedig.

Mae ein myfyrwyr yn gwirioni ar Gaerdydd. Beth sy’n gwneud y brifddinas mor ddeniadol?

P'un a ydych yn chwilio am gyngor ar iechyd a lles, paratoi ar gyfer eich dyfodol, rheoli arian neu fyw yng Nghaerdydd, bydd ein staff cymorth arbenigol, ymroddedig wrth law i'ch cefnogi.

1af dinas fwyaf fforddiadwy'r DU (Mynegai NatWest ar gyfer Costau Byw Myfyrwyr 2022).

Ymhlith y 2 gorau Mae ein Hundeb Myfyrwyr ymhlith y tri gorau yn y DU (Gwobrau Dewis y Myfyrwyr Whatuni 2022).

10 uchaf Rydym ymhlith 10 prifysgol harddaf y DU (Times Higher Education 2018).