Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnod Agored Clirio

Rydym yn cynnal Diwrnod Agored Clirio ar gyfer yr holl ymgeiswyr sydd wedi cael cynnig yn ystod y cyfnod Clirio ac Addasu.

Cynhelir y Diwrnod Agored rhwng 9:30 a 15:30 ddydd Sadwrn 17 Awst 2019 yn ein Prif Adeilad. Nid oes angen cadw lle ymlaen llaw, ac mae croeso i chi alw heibio unrhyw bryd yn ystod y dydd.

Barbara

Mae diwrnodau agored yn gyfleoedd gwych i holi myfyrwyr cyfredol am eu profiadau yn y brifysgol a bywyd yn y ddinas yn gyffredinol.

Barbara (BSc 2019)

Bydd y rhai sydd wedi cael cynigion yn cael y cyfle i:

  • siarad â staff academaidd yn ein ffair pynciau
  • mynd am dro o gwmpas y campws ar daith dywys gan fyfyriwr
  • ymweld â llety yn y Brifysgol a siarad â'n tîm Preswylfeydd
  • mynd i gyflwyniadau 'Astudio yng Nghaerdydd' a 'Bywyd Myfyrwyr' i ddysgu mwy am y Brifysgol a'r ddinas
  • trafod y gefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr gyda'n tîm profiadol
  • mynd i weld ein harddangosfa 'Sgiliau Ychwanegol' i ddysgu mwy am y cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael i wella eich gradd.

Rhaglen

Rhaglen Diwrnod Agored Clirio Prifysgol Caerdydd 2019

Rhaglen Diwrnod Agored Clirio Prifysgol Caerdydd 2019

17 Awst 2019

Rhaglen o ddigwyddiadau ar gyfer ein Diwrnod Agored Clirio, 2019.

PDF

Cyrraedd

Pan rydych yn cyrraedd, dewch i’r Prif Adeilad lle fydd ein tîm yn barod i’ch cyfarch.

Cyrraedd yn y car

Bydd parcio ar gael yn ein Prif Adeilad ac yn Adeilad Julian Hodge ar y campws. Defnyddiwch gôd post CF10 3AT os byddwch yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, a dilynwch yr arwyddion i'r maes parcio dynodedig.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Defnyddiwch ein tudalennau ymweld i ddarganfod sut i gyrraedd yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddfa Recriwtio Israddedigion