Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau addysgu a chefnogaeth

We provide you with a wealth of valuable support to help you achieve your full potential.

Mannau dysgu

Mae’r rhan fwyaf o’r addysgu yn digwydd yn y Prif Adeilad, sef adeilad hanesyddol sy’n ganolog i gyfleusterau eraill y Brifysgol a chanol dinas Caerdydd.

Mae’r adeilad yn un digon traddodiadol ar yr olwg gyntaf, ond mae’r gofod addysgu y tu mewn ar flaen y gad o ran ei fodernedd. Mae llawer o’n gofodau dysgu wedi’u trawsnewid i sicrhau eu bod yn addas ar gyfer astudiaeth fodern, gan gynnig amgylchedd dysgu mawr ac atyniadol i bawb. Mae’r mannau sydd wedi cael eu hadnewyddu yn darparu:

  • digon o ffynonellau pŵer ar gyfer eich dyfeisiau
  • systemau recordio darlithoedd a microffonau
  • gwasanaeth WiFi dibynadwy sy’n cwmpasu campws cyfan y Brifysgol.

Y brif lyfrgell ar gyfer myfyrwyr cemeg yw’r Llyfrgell Wyddoniaeth, gyferbyn â’r Ysgol yn y Prif Adeilad. Mae’n cynnwys llawer o adnoddau ffisegol, fel llyfrau a chyfnodolion, ond mae’n cynnig ystod eang o ddeunyddiau electronig sydd ar gael ar-lein hefyd.

Mae ystafelloedd cyfrifiadurol ac ystafelloedd dysgu mewn grŵp wedi’u lleoli yn yr Ysgol, yn y Llyfrgell Wyddoniaeth ac ar draws campws y Brifysgol er mwyn hwyluso astudio mewn grwpiau ac yn annibynnol.

Barn ein myfyrwyr

The University buildings are grand and inspire learning. I personally love the location of the School of Chemistry, situated in the Main Building of the University and complemented with a superb Science Library. The course is challenging and a good amount of time is spent in lectures, labs, tutorials and workshops. So far I’ve developed many skills and attributes not only as a future chemist but also as candidate for graduate employment in an increasingly competitive market.

Samuel D'Angelo

Adnoddau dysgu

Rydym wedi ymrwymo’n llwyr i ddarparu’r adnoddau gorau i chi i ddysgu am bob agwedd ar gemeg.

Rydym yn ddefnyddwyr brwd technoleg addysgol ac roeddem ymhlith y cyntaf yn y Brifysgol i fabwysiadu Panopto, ein meddalwedd recordio darlithoedd. Mae llawer o’n darlithfeydd yn cynnwys y dechnoleg recordio sain, fideo ac amlgyfrwng ddiweddaraf. Rydym yn annog staff, lle y bo’n bosibl, i ddefnyddio’r cyfleusterau hyn a sicrhau bod cynnwys ar gael ar amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol, ynghyd ag unrhyw ddeunyddiau sy’n berthnasol i’r cwrs. Yn ogystal â gwastraffu llai o bapur, mae hefyd yn offeryn gwych i adolygu neu ailgyfeirio at gynnwys darlithoedd.

Rydym yn annog myfyrwyr yn gryf i ddefnyddio cyfrifiaduron yn ein rhaglenni gradd cemeg. Caiff myfyrwyr israddedig eu haddysgu sut i ddefnyddio’r feddalwedd a’r pecynnau modelu moleciwlaidd diweddaraf. Mae unrhyw feddalwedd sy’n hanfodol i’r cwrs yn cael ei darparu gan yr Ysgol am ddim.

Rydym yn ymfalchïo yn y gefnogaeth yr ydym yn ei rhoi i’n myfyrwyr. Datgelodd Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2020 fod 97% o fyfyrwyr yn teimlo y gallant gysylltu â staff pryd bynnag y bo angen, a bod 94% yn dweud bod adnoddau cwrs (e.e. cyfarpar, meddalwedd, gwasanaethau ar-lein ac ati) wastad yn hygyrch.

Tiwtoriaid blwyddyn

Mae tiwtor blwyddyn yn cael ei neilltuo i bob blwyddyn astudio i’ch cynorthwyo â’ch astudiaethau. Er y dylech gysylltu â’ch tiwtor personol ar gyfer unrhyw anghenion bugeiliol, dylech gysylltu â’ch tiwtor blwyddyn yn gyntaf os oes gennych unrhyw gwestiynau neu faterion yn ymwneud â’ch astudiaethau. Gall roi arweiniad i chi ar weithdrefnau’r Brifysgol a’ch cynghori ynglŷn â’ch ymholiadau academaidd neu drefniadaethol. Mae ein holl diwtoriaid blwyddyn yn mynychu’r panel staff a myfyrwyr ac yn adrodd i’n Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig.

Tiwtor Blwyddyn Un

Dr Mark Elliott

Dr Mark Elliott

Senior Lecturer in Organic Chemistry

Email
elliottmc@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4686

Tiwtor Blwyddyn Dau

Dr James Redman

Dr James Redman

Lecturer in Chemical Biology

Email
redmanje@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6273

Tiwtor Blwyddyn Tri

Dr Nancy Dervisi

Dr Nancy Dervisi

Lecturer in Inorganic Chemistry

Email
dervisia@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4081

Tiwtor Blwyddyn Pedwar

Dr David Miller

Dr David Miller

Research Fellow in Chemical Biology

Email
millerdj@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4068