Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig

Gwybodaeth am y Ganolfan ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig.

Rydym yn defnyddio ein harbenigedd clinigol, genomeg, ystadegol a biowybodeg i ymchwilio i anhwylderau seiciatrig, niwroddatblygiadol a niwroddirywiol, gyda'r nod o wella diagnosis a thriniaeth ar gyfer y dyfodol.

Dysgwch mwy am y Ganolfan, ein hamcanion ac effaith ein hymchwil.

We have active research projects in psychosis and major affective disorders, developmental disorders and neurodegenerative disorders.

Learn more about our engagement with communities affected by the conditions we study, schools, industry and the third sector.

Nod yr Ysgol Haf flynyddol am anhwylderau'r ymennydd yw addysgu ac ysbrydoli ymchwilwyr a chlinigwyr y dyfodol (Saesneg yn unig).

Our Child and Adolescent Psychiatry Team works to conduct and promote high quality research into neurodevelopmental disorders and mental health problems in young people.

Newyddion diweddaraf

young woman in lab coat and blue gloves holding a pipette tray up to the light

Canolfan ymchwil iechyd meddwl o'r radd flaenaf i ddod yn Ganolfan ym Mhrifysgol Caerdydd

29 Tachwedd 2022

The Centre for Neuropsychiatric Genetics and Genomics transitions into new era following 10-years as an MRC Centre.

A colourful model of a strand of DNA

Shining a spotlight on rare genetic conditions: 16p11.2

16 Tachwedd 2022

Mae myfyrwyr lleoliad CNGG yn nodi mis ymwybyddiaeth o gyflwr genetig prin.

Ymchwilwyr y DU yn arloesi ffordd rithwir newydd o drin PTSD

15 Mehefin 2022

Mae triniaeth ar-lein 'yr un mor effeithiol â therapi wyneb yn wyneb', yn ôl treial clinigol ar raddfa fawr