Ewch i’r prif gynnwys

Gofyn am gefnogaeth

Three men in a meeting.

Gofynnwch am gymorth personol wedi’i deilwra am ddim gan un o'n hymgynghorwyr y Gwasanaeth Dylunio a Chynnal Ymchwil yn awr drwy gwblhau ffurflen gais am gymorth.

Mynediad at ymgynghorwyr

Gall staff proffesiynol y GIG a gofal cymdeithasol fynd at y Gwasanaeth Dylunio a Chynnal Ymchwil ar unrhyw adeg o ddatblygu cynnig ymchwil: o ddymuniad i drafod syniad cychwynnol yn syml i ofyn am fewnbwn ar fater penodol sy'n ymwneud â chais am grant datblygedig.

Anogir staff pob maes a disgyblaeth i gysylltu â ni i wirio cymhwysedd ar gyfer cymorth ymchwil.

Sut i gael mynediad at y gwasanaeth

  1. Llenwch y Ffurflen Gais am Gymorth ar-lein
  2. Unwaith y byddwch wedi cyflwyno ffurflen, bydd ymgynghorydd y Gwasanaeth Dylunio a Chynnal Ymchwil yn cysylltu â chi o fewn pythefnos.
  3. Os nad ydych eisoes wedi cysylltu â hwy, gadewch i’ch swyddfa Ymchwil a Datblygu lleol wybod am eich cynnig ymchwil.