Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud rhywbeth arall

Wild Wales

Mae hi wedi dod yn fwyfwy poblogaidd i fyfyrwyr gymryd hoe ar ôl y brifysgol i deithio, cymryd rhan mewn prosiectau elusennol neu gymryd rhan mewn profiadau eraill.

Gall yr opsiwn hwn eich helpu i fod yn annibynnol, dibynnu ar eich hun, eich hunanymwybyddiaeth a'ch sgiliau rhyngbersonol. Gall hefyd ehangu eich rhagolwg a’ch gorwelion.

Yn hollbwysig, mae llawer o gyflogwyr yn gwerthfawrogi’r sgiliau bywyd ychwanegol y gall teithio a phrofiadau amgen eu datblygu.

Gan fod cymryd hoe yn gallu bod yn gyfnod o ailasesu (a rhai hyd yn oed yn ei gymryd am y rheswm hwn), fe allai ymddangos i gyflogwr nad oes gennych chi ffocws. Fodd bynnag, gallwch oresgyn amheuaeth cyflogwr drwy fod yn glir beth ydych chi wedi’i ennill o'r profiad a fydd yn ddefnyddiol yn y gweithle.

Materion i'w hystyried

Dylech feddwl am eich rhesymau dros gymryd hoe, gan gynnwys beth ydych chi’n gobeithio ei ennill neu gyflawni, a sut y byddwch chi’n paratoi eich hun ar gyfer y farchnad swyddi yn ddiweddarach.

Mae hefyd yn werth nodi y gall fod yn fwy anodd cael mynediad at gyngor a gwneud penderfyniadau ystyrlon ar eich dyfodol pan ydych chi i ffwrdd, a phan fydd pwysau ariannol i weithio wir yn tynnu.

Os oes angen cymorth arnoch

Byddem ni’n fwy na hapus i drafod manteision ac anfanteision cymryd hoe ymhellach:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd