Ewch i’r prif gynnwys

Dechrau busnes eich hun

Two women sitting at a laptop talking

Mae bod yn hunangyflogedig neu’n weithiwr llawrydd neu ddechrau busnes yn ddewisiadau cynyddol boblogaidd ac ymarferol i raddedigion.

Gallai’r amrywiaeth a’r syniad o’ch rheoli eich hun apelio i chi. Efallai eich bod yn teimlo y byddai bywyd corfforaethol yn eich cyfyngu neu nad yw’r gyrfaoedd traddodiadol yn eich arbenigedd yn cynnig llawer o gyffro neu risg.

Gall y gwobrau fod yn fawr, yn arbennig os yw eich cynnyrch neu wasanaeth yn llwyddiannus a bod eich busnes yn denu diddordeb allanol. Ond mae’r risgiau’n fawr hefyd, a gallant wneud bywyd yn heriol.

Manteision

Mae’r canlynol ymysg y manteision o ddechrau eich busnes eich hun:

  • rydych chi’n rheoli eich busnes eich hun a sut mae’n cael ei redeg
  • mae’n eich galluogi i arddangos creadigrwydd ac arloesedd
  • mae’n cynnig amrywiaeth eang o brofiad yn y gwaith
  • rydych yn debygol o ddatblygu sgiliau busnes cadarn, o gyllid i werthiannau a marchnata
  • gallech fanteisio ar wybodaeth dechnegol o’ch astudiaethau
  • gallech ennill arian mawr os byddwch yn llwyddiannus.

Materion i'w hystyried

Bydd angen digon o arian arnoch i ddechrau a chynnal eich busnes yn ystod y cyfnod cychwynnol, ac efallai na fydd gennych yr holl sgiliau busnes sydd eu hangen arnoch o’r dechrau.

Bydd unrhyw incwm rydych yn ei wneud yn amrywio ac o bosibl yn fach yn y blynyddoedd cynnar. Mae hefyd yn werth nodi y gall dechrau eich busnes eich hun ddominyddu eich bywyd - mae’n ddigon posibl na fydd gennych lawer o amser sbâr.

Bydd hefyd angen i chi feddwl beth fyddwch yn ei wneud os na fydd eich busnes yn llwyddiannus, a llunio cynllun wrth gefn.

SPARK

Cystadleuaeth Syniadau Flynyddol i fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol Caerdydd yw SPARK, gyda chronfa gyffredinol gwerth mwy na £20,000 o gyllid a chefnogaeth i’w rhannu ar ffurf gwobrau.

Ceisio cymorth

Dylech geisio cyngor ar y cyllid sydd ar gael a dysgu mwy am sut y gall Tîm Menter a Busnesau Newydd Prifysgol Caerdydd eich helpu i ddatblygu eich sgiliau entrepreneuraidd.

Os ydych yn siaradwr Cymraeg, gallwch gysylltu â Menter a Busnes, sy’n asiantaeth sy’n hyrwyddo entrepreneuriaeth ymysg siaradwyr Cymraeg.

Gallwn gynnig help a chymorth gydag unrhyw agwedd ar ddechrau busnes:

Tîm Menter