Ewch i’r prif gynnwys

Opsiynau ariannu

Mae yna nifer o opsiynau ar gyfer ariannu astudiaethau ôl-raddedig, ond cofiwch fod cyfleoedd yn gyfyngedig ac yn gystadleuol.

Mae’n rhaid i lawer o fyfyrwyr wneud cais i nifer o ffynonellau i geisio sicrhau digon o arian ar gyfer eu cwrs.

Y cam cyntaf yw siarad â chyfarwyddwr y cwrs yr ydych chi'n gwneud cais amdano. Fe ddylent allu eich cynghori a oes unrhyw arian cyhoeddus neu fwrsariaethau yn gysylltiedig â’ch maes astudio. Efallai eu bod hefyd yn gwybod am ffynonellau eraill lle mae myfyrwyr wedi gallu sicrhau arian yn y gorffennol.

Gan fod cyllid ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig yn gyfyng, caiff llawer o gyrsiau bellach eu cynnig yn rhan-amser er mwyn i fyfyrwyr allu gweithio ac astudio yr un pryd.

Opsiynau cyffredin i ariannu eich gradd

Mae ffynonellau cyffredin yn cynnwys:

  • cynghorau a sefydliadau ymchwil
  • ysgoloriaethau a bwrsariaethau
  • elusennau a chronfeydd ymddiriedolaeth
  • swyddi cynorthwywyr ymchwil a chontractau addysgu ar gyfer myfyrwyr PhD
  • cymorth neu nawdd cyflogwr
  • benthyciadau – e.e. benthyciadau datblygu gyrfa neu Gynllun Benthyciadau Llywodraeth y DU ar gyfer Ôl-raddedigion.

Darganfod rhagor am y ffynonellau ariannu cyffredin ar gyfer ôl-raddedigion.

Cofiwch fod gofyn i chi feddwl am y ffioedd, yn ogystal a chostau byw a chostau llety.

Cymorth i’r rhai sydd ei angen

Gallwch bob amser siarad â'r Tîm Cyngor ac Arian yma ym Mhrifysgol Caerdydd am y cymorth posibl y mae gennych yr hawl iddo. Maent hefyd yn cynnal gwasanaeth galw heibio yn 50 Park Place.

Neu, gallwch siarad â chynghorydd gyrfa i drafod ble allwch chi sicrhau cyllid ôl-raddedig. Gallwch ddefnyddio'r ddau wasanaeth hyn hyd yn oed os ydych chi’n bwriadu dilyn cwrs y tu allan i Brifysgol Caerdydd.

Rydym hefyd yn argymell y gwefannau hyn, sy'n gallu bod yn fan cychwyn defnyddiol ar gyfer ymchwilio i ffynonellau cyllid sydd ar gael:

Os ydych yn fyfyriwr ar hyn o bryd

Os ydych chi'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd ar hyn o bryd, gallwch hefyd gymryd cip ar ein hadnoddau ar y fewnrwyd – drwy chwilio am ‘gyngor ac arian’.

Mae gan y Tîm Cyngor ac Arian hefyd gopïau cyfeirio o Gofrestr Grantiau 2013 a Grantiau Addysgol ar gyfer Unigolion mewn Angen.

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd