Ewch i’r prif gynnwys

Beth alla i'w wneud gyda fy ngradd?

Gwybodaeth am y dewisiadau sydd ar gael i chi o ran gyrfa, a'r hyn y mae graddedigion eraill wedi’i wneud yn y pen draw.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects a Target Jobs wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd ym maes Pensaernïaeth a'r hyn y mae graddedigion Pensaernïaeth yn ei wneud yn y pen draw.

Astudiaethau ôl-raddedig

Mae’r BSc/MArch ym Mhrifysgol Caerdydd yn gwrs gradd unigryw oherwydd, ar ôl cwblhau’r cwrs BSc tair blynedd (neu gymhwyster cyfatebol o brifysgol arall), bydd y myfyrwyr yn treulio rhan fwyaf o flwyddyn gyntaf y cwrs MArch, mewn ymarfer pensaernïol. Yn dilyn hyn, treulir y flwyddyn derfynol yn yr Ysgol.

Caiff Rhan 1 a Rhan 2 o gymhwyster proffesiynol y DU ar gyfer penseiri eu cyflawni gan y graddau BSc ac MArch, yn ôl eu trefn. Mae’r ddwy radd wedi cael eu cymeradwyo gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) a’r Bwrdd Cofrestru Penseiri (ARB). Bydd nifer o fyfyrwyr yn cyflawni cymwysterau ôl-raddedig eraill ar ôl eu BSc.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects a Target Jobs wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd ym maes Bioleg, Biocemeg a'r Gwyddorau Biofeddygol a'r hyn y mae graddedigion yn y Biowyddorau yn ei wneud yn y pen draw.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects a Target Jobs wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd ym maes Busnes, Cyfrifeg a Chyllid ac Economeg a'r hyn y mae graddedigion Busnes yn ei wneud yn y pen draw.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects a Target Jobs wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd ym maes Cemeg a'r hyn y mae graddedigion Cemeg yn ei wneud yn y pen draw.

Astudiaethau ôl-raddedig

Mae mwy na 40% o gemegwyr yn genedlaethol yn cyflawni astudiaeth ôl-raddedig, felly os ydych chi’n ystyried ymuno â chwmnïau mawr o’r radd flaenaf mewn ymchwil a datblygu, bydd angen i chi ystyried yn ofalus a fydd peidio â chael PhD yn cyfyngu ar ddatblygu eich gyrfa.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects a Target Jobs wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd ym maes Cyfrifiadureg a Pheirianneg Meddalwedd a'r hyn y mae graddedigion Cyfrifiadureg yn ei wneud yn y pen draw.

Gallech hefyd ddefnyddio eich gradd tuag at gyrfa mewn addysgu. Mae’r BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG, yn cynnig bwrsariaethau ar gyfer athrawon dan hyfforddiant.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd yn maes Deintyddiaeth a'r hyn y mae graddedigion Deintyddiaeth yn ei wneud yn y pen draw.

Astudiaethau ôl-raddedig

Ar ôl ennill gradd mewn deintyddiaeth, bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr deintyddol yn parhau mewn practis ac efallai y bydd rhai’n dewis ennill mwy o gymwysterau a gydnabyddir gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC).

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd ym maes Gwyddor Amgylcheddol, Daearyddiaeth, Daeareg a'r hyn y mae graddedigion Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn ei wneud yn y pen draw.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects a Target Jobs wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd ym maes Peirianneg Sifil, Trydanol ac Electronig a Mecanyddol, a'r hyn y mae graddedigion Peirianneg yn ei wneud yn y pen draw.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects a Target Jobs wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd ym maes Saesneg ac Athroniaeth a'r hyn y mae graddedigion Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth yn ei wneud yn y pen draw.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects a Target Jobs wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd ym maes Daearyddiaeth a Chynllunio a'r hyn y mae graddedigion Daearyddiaeth a Chynllunio yn ei wneud yn y pen draw.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd yn maes Gofal Iechyd a'r hyn y mae graddedigion Gofal Iechyd yn ei wneud yn y pen draw.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects a Target Jobs wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd ym maes Hanes, Archaeoleg a Chrefydd a'r hyn y mae graddedigion Hanes, Archaeoleg a Chrefydd yn ei wneud yn y pen draw.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd ym maes Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau a'r hyn y mae graddedigion Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau yn ei wneud yn y pen draw.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects a Target Jobs wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd ym maes y Gyfraith a Gwleidyddiaeth a'r hyn y mae graddedigion y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn ei wneud yn y pen draw.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects a Target Jobs wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd ym maes Mathemateg a'r hyn y mae graddedigion Mathemateg yn ei wneud yn y pen draw.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects a Target Jobs wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd ym maes Meddygaeth a'r hyn y mae graddedigion Meddygaeth yn ei wneud yn y pen draw.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects a Target Jobs wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd ym maes Ieithoedd Modern a'r hyn y mae graddedigion Ieithoedd Modern yn ei wneud yn y pen draw.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects a Target Jobs wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd ym maes Cerddoriaeth a'r hyn y mae graddedigion Cerddoriaeth yn ei wneud yn y pen draw.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects wedi cyhoeddi proffil manwl o ran swyddi Optometryddion.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd yn maes Fferylliaeth a'r hyn y mae graddedigion Fferylliaeth yn ei wneud yn y pen draw.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects a Target Jobs wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd ym maes Ffiseg a'r hyn y mae graddedigion Ffiseg yn ei wneud yn y pen draw.

Astudiaethau ôl-raddedig

Mae llawer o raddedigion Ffiseg eisiau parhau mewn gyrfaoedd cysylltiedig ac, iddyn nhw, y dewis ar ôl graddio yw naill ai dechrau gweithio ar ôl cwblhau eu gradd gyntaf neu barhau i astudio gradd Meistr neu PhD.

Mae Beth mae graddedigion yn ei wneud? yn nodi, yn 2016, yr oedd 34.5% o raddedigion ffiseg yn cwblhau astudiaethau pellach, hyfforddiant neu ymchwil, o fewn chwe mis ar ôl graddio. Felly, os ydych chi’n ystyried mynd i weithio i gwmni mawr o'r radd flaenaf mewn ymchwil a datblygu, bydd angen i chi ystyried yn ofalus a fydd peidio â chael PhD yn cyfyngu ar eich gyrfa.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects a Target Jobs wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd ym maes Seicoleg a'r hyn y mae graddedigion Seicoleg yn ei wneud yn y pen draw.

Astudiaethau ôl-raddedig

Mae Beth mae graddedigion yn ei wneud? yn nodi, yn 2016, yr oedd 16.2% o raddedigion seicoleg yn cwblhau astudiaethau pellach, hyfforddiant neu ymchwil, o fewn chwe mis ar ôl graddio.

Mae hyfforddiant ac astudiaethau ôl-raddedig yn ofyniad i fod yn seicolegydd siartredig ac i gofrestru fel seicolegydd sy’n ymarferydd gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).  Mae cael lle ar gwrs ôl-raddedig mewn seicoleg yn gystadleuol, felly mae’n hanfodol paratoi ymlaen llaw.

Mae Canllaw Cyflogadwyedd Myfyrwyr Seicoleg yr Academi Addysg Uwch yn nodi y bydd gan nifer o raglenni hyfforddi ôl-raddedig ofynion mynediad penodol ynghylch faint o brofiad gwaith perthnasol sy’n ofynnol. Mae gan Gymdeithas Seicoleg Prydain adran gyrfaoedd hefyd, a all helpu gyda chynllunio gyrfa.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects a Target Jobs wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd ym maes Cymdeithaseg a'r hyn y mae graddedigion Cymdeithaseg yn ei wneud yn y pen draw.

Dewisiadau gyrfa

Cwblhewch yr ymarfer Dangosydd Cyfleoedd yn adran Archwilio Eich Taith Gyrfa i gael gwybod rhagor am ystod eang o yrfaoedd allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae Prospects a Target Jobs wedi cyhoeddi arweiniad manwl ynghylch gyrfaoedd ym maes Ieithoedd Modern a'r hyn y mae graddedigion Cymraeg yn ei wneud yn y pen draw.

Cysylltu â ni

I ddysgu mwy ynghylch beth y gallwch ei wneud â’ch gradd, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd