Ewch i’r prif gynnwys

Swyddi i raddedigion

Yn draddodiadol, ystyr swyddi i raddedigion yw swydd neu lwybr gyrfa sy’n gofyn am radd fel cymhwyster lefel mynediad.

Fodd bynnag, nid dyma’r achos bob tro - mae rhai llwybrau gyrfa i raddedigion yn datblygu dros amser.

Ni ellir defnyddio un diffiniad ar gyfer swyddi i raddedigion, ond gellir crynhoi’r math o yrfaoedd y mae graddedigion yn symud ymlaen iddynt dan y categorïau canlynol:

  • swyddi traddodiadol i raddedigion - proffesiynau sefydledig y ceir mynediad iddynt yn hanesyddol drwy radd (e.e. meddygaeth, y gyfraith, addysgu uwchradd)
  • swyddi modern i raddedigion - proffesiynau mwy newydd y dechreuwyd gofyn am radd israddedig i’w cyflawni yn ystod y cyfnod twf sylweddol diwethaf yn y maes addysg uwch yn y 1960au (e.e. addysgu cynradd, rheoli, TG)
  • swyddi newydd i raddedigion - meysydd newydd sydd bellach yn cael eu cwmpasu gan raddau israddedig (e.e. ffisiotherapi, cyfrifyddu rheoli, gwaith lles)
  • swyddi arbenigol i raddedigion - swyddi lle nad oes gan y mwyafrif raddau, ond lle mae yna feysydd arbenigol lle mae deiliaid y swyddi’n dueddol o fod â gradd (e.e. rheoli hamdden, rheoli manwerthu).

Ffyrdd o sicrhau rôl i raddedigion

Fel arfer byddech yn cael lle drwy gynllun graddedigion neu raglen hyfforddi, neu’n gwneud cais yn uniongyrchol am rôl lefel mynediad. Mae gan bob opsiwn fanteision ac anfanteision.

Myfyrwyr Erasmus a rhaglenni cyfnewid

Cynlluniau a rhaglenni hyfforddi

Mae llawer o gyflogwyr mwy o faint yn cynnal cynlluniau recriwtio a rhaglenni hyfforddi blynyddol i raddedigion sy’n cynnig llwybrau sefydledig i mewn i’w sefydliad.

Laptop

Mynediad uniongyrchol i swydd

Weithiau, mynediad uniongyrchol yw’r ffordd orau o ddod o hyd i rôl addas os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio gwybodaeth arbenigol o’ch gradd neu astudiaeth ôl-raddedig.

Opsiynau eraill sydd ar gael

Mae yna sawl opsiwn ar ôl graddio, gan gynnwys cymryd saib, dechrau eich busnes eich hun neu ddilyn astudiaeth bellach.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael cyngor ar swyddi i raddedigion, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd