Ewch i’r prif gynnwys

Cynnal cyfweliad gwybodaeth

Mae’r sgyrsiau un-i-un hyn yn cael eu cynnal gyda rhywun sydd â swydd yr hoffech chi ei chael, sy’n gweithio mewn diwydiant yr hoffech chi weithio ynddo neu sy’n cael ei gyflogi gan gwmni sydd o ddiddordeb i chi.

Os ydych wedi bod yn ddigon ffodus i drefnu apwyntiad gyda gweithiwr proffesiynol, mae rhai pwyntiau allweddol i’w cofio i sicrhau eich bod yn manteisio i’r eithaf ar eich cyfarfod.

Ymchwiliwch i’r sefydliad y mae’n gweithio iddo (byddwch yn ymddangos yn wybodus) a pharatowch gwestiynau ymlaen llaw. Os oes angen, esboniwch sut y cawsoch ei fanylion. Cofiwch wisgo’n briodol ar gyfer cyfarfodydd wyneb-yn-wyneb.

Byddwch yn barod i arwain y sgwrs a chymerwch nodiadau er mwyn cofio’r pwyntiau allweddol. Cofiwch barchu amser yr unigolyn a diolch iddo ar y diwedd. Yn ddelfrydol, rydych yn ceisio meithrin perthynas ddwyffordd, felly gwrandewch a dysgwch am bobl yn ofalus fel y gallwch nodi unrhyw gymorth y gallwch chi ei gynnig yn ôl.

Cwestiynau enghreifftiol i’w gofyn

Pan fyddwch yn cymryd rhan mewn cyfweliad gwybodaeth, gallech ofyn:

 • allwch chi ddisgrifio eich diwrnod neu wythnos arferol?
 • pa fath o broblemau ydych chi’n delio â nhw?
 • beth yw’r rhan fwyaf a lleiaf diddorol o’ch swydd?
 • ble mae’r cyfleoedd yn cael eu hysbysebu?
 • oes yna batrwm gyrfa nodweddiadol ar gyfer gweithwyr proffesiynol newydd?
 • pa rannau o’r maes hwn sy’n ehangu ac sy’n debygol o gynnig cyfleoedd yn y dyfodol?
 • beth yw’r swyddi lefel mynediad arferol?
 • beth yw’r heriau mwyaf y mae’r proffesiwn yn eu hwynebu?
 • allech chi edrych dros fy ngwaith a chynnig awgrymiadau?
 • allwch chi awgrymu unrhyw un y gallwn siarad ag ef?
 • oes yna unrhyw gyfleoedd cysgodi yn y gwaith neu brofiad gwaith?

Rhagor o wybodaeth

Mae Prifysgol Syracuse wedi creu fideo byr ar y pethau y dylech ac na ddylech eu gwneud mewn cyfweliadau gwybodaeth.

Os hoffech gael cyngor ar gynnal cyfweliad gwybodaeth, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd