Ewch i’r prif gynnwys

Eich galluoedd, eich sgiliau a’ch personoliaeth

Dysgwch sut i asesu eich nodweddion unigol a’u cysylltu nhw â meysydd gwaith gwahanol.

Darganfyddwch eich galluoedd

Pan mae pobl yn siarad am alluoedd, yn gyffredinol, maent yn cyfeirio at gyfuniad o ffactorau, gan gynnwys sgiliau a ddysgir (fel ysgrifennu), doniau naturiol a phersonoliaeth.

Defnyddiwch ein taflen waith i asesu eich galluoedd a’ch doniau:

FileDogfen

Dadansoddi galluoedd a sgiliau

26 Ebrill 2017

Graddiwch eich galluoedd a'ch doniau a'i mapio nhw i wahanol gyrfaoedd.

DownloadLawrlwytho

Myfyriwch ar eich cymeriad

Gall eich cymeriad effeithio ar ba mor gyfforddus yr ydych chi gyda beth rydych chi’n ei wneud, a’ch llwyddiant. Nid yw’n ymwneud â dod o hyd i beth sy’n gyfan gwbl addas ar gyfer eich cymeriad - nid yw’r fath beth yn bodoli.

Rydym ni gyd yn addasu a chyfaddawdu, yn cydbwyso un peth yn erbyn y llall, ym mhob agwedd ar ein bywydau. Nid yw ein gyrfaoedd yn eithriad, fodd bynnag, gall eich helpu chi i deimlo’n fwy bodlon yn y math o waith y byddwch yn ei wneud yn y pen draw.

Defnyddiwch ein taflen waith i’ch helpu i asesu eich cymeriad:

FileDogfen

Dadansoddi personoliaeth neu gymeriad

26 Ebrill 2017

Defnyddiwch y daflen gwaith i myfyrio ar eich personoliaeth a’ch cymeriad, a fydd yn eich helpu i asesu posibiliadau gwaith – yn nhermau cwrdd â gofynion a gweld y swydd yn foddhaol.

DownloadLawrlwytho

Dysgu mwy

A oes gennych chi ddiddordeb mewn darganfod sut mae eich personoliaeth yn addas ar gyfer rhai rolau gyrfa penodol? Rhowch gynnig ar y Prawf Gyrfa.

Os hoffech drafod y gyrfaoedd gorau sy’n cyd-fynd â’ch gallu, eich sgiliau a’ch personoliaeth, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd