Ewch i’r prif gynnwys

Asesu eich diddordebau, eich gwerthoedd a'ch galluoedd

Bydd eich personoliaeth, eich gwerthoedd a’ch diddordebau yn effeithio ar benderfyniadau ynghylch eich dyfodol, p’un ai a ydych chi’n chwilio am waith, yn cymryd seibiant neu’n gwirfoddoli.

Bydd yn effeithio ar sut a phryd y byddwch yn gwneud penderfyniadau, y wybodaeth y byddwch yn eu seilio arni, a’r deilliannau y byddwch yn eu cyflawni ohonynt. Mae recriwtwyr yn aml yn chwilio am bersonoliaeth fyddai’n gweddu’n addas i’w sefydliad a chi, ac weithiau maent yn defnyddio asesiad personoliaeth yn eu prosesau recriwtio.

Ond wrth feddwl am eich personoliaeth a’ch gwerthoedd, nid yw’n ymwneud yn unig â neidio drwy’r felin gywir i gael y swyddi cywir. Gall gwybod mwy am bwy ydych chi a pham rydych chi eisiau beth rydych chi ei eisiau, eich helpu chi i benderfynu ar eich camau nesaf a deall pam ydych chi’n eu cymryd nhw.

Mae hunan-wybodaeth yn cynnwys nodi'ch nodweddion unigol mewn perthynas â gwaith. Mae'r prif ffactorau i'w hystyried yn cynnwys eich gwerthoedd, eich diddordebau, eich gallu, a’ch priodoleddau a’ch phersonoliaeth. Dylech hefyd ystyried hefyd gyfyngiadau (e.e. dewis lleoliad gwaith) a sut bydd hyn yn effeithio ar eich opsiynau.

Eich gwerthoedd

Gall eich credoau craidd bennu sut a ble y byddwch yn cymhwyso eich sgiliau.

Eich diddordebau

Dysgwch sut gall eich diddordebau lywio eich dewis gyrfa.

Eich galluoedd, eich sgiliau a’ch personoliaeth

Canfyddwch sut i asesu’r nodweddion unigol hyn a’u cysylltu â meysydd gwaith gwahanol.

Mae cyflogwyr yn cydnabod pwysigrwydd dod o hyd i fodlonrwydd mewn swydd, trwy baru personoliaeth, sgiliau, diddordebau a gwerthoedd gyda gwerthoedd cwmni a rolau galwedigaethol.

Mae colli gweithwyr yn gostus iawn i gyflogwr, ac un rheswm cyffredin dros adael yw nad yw’r unigolyn graddedig yn teimlo’n gyfforddus naill ai yn y swydd, neu gydag ethos y cwmni.

Cysylltwch â ni

I ddysgu mwy am asesu eich diddordebau, eich gwerthoedd a'ch galluoedd er mwyn dod o hyd i swydd, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd