Ewch i’r prif gynnwys

Dewis gyrfa

Dod o hyd i gyngor ar gynllunio gyrfa, dewis swydd yn seiliedig ar eich sgiliau, eich diddordebau a’ch galluoedd, ynghyd ag awgrymiadau ar beth y gallwch ei wneud gyda’ch gradd.

Asesu eich diddordebau, eich gwerthoedd a'ch galluoedd

Archwilio sut gall eich dymuniadau, eich anghenion, eich gwerthoedd a’ch personoliaeth ddylanwadu ar eich dewisiadau gwaith.

Ymchwilio i’ch dewisiadau gyrfa

Mynnwch gyngor penodol ar feysydd gyrfa, y prif sectorau cyflogaeth i raddedigion, a’r mathau o gyflogwr y gallech weithio iddo.

Beth alla i'w wneud gyda fy ngradd?

Find out what skills and knowledge you've gained in your degree, as well as the career options that are available to you.