Ewch i’r prif gynnwys

Ystyriwch eich opsiynau

Mae digon o gyfleoedd ar gael i'n myfyrwyr a'n graddedigion p'un ai ydych am ddod o hyd i swydd, gweithio i chi eich hun neu dreulio amser ar brosiect arall.

Dewis gyrfa

Cewch help ar gynllunio eich gyrfa, a chyngor am beth y gallwch ei wneud gyda'ch gradd.

Dechrau busnes eich hun

Cewch wybod am fanteision gweithio i chi eich hun, yn ogystal â'r pethau y bydd angen i chi eu hystyried cyn dechrau.

Ystyried astudio ymhellach

Cewch ragor o wybodaeth am y llwybr hwn i raddedigion, sy'n dod yn fwyfwy poblogaidd.

Gwneud rhywbeth arall

Rhagor o wybodaeth am fanteision ac anfanteision treulio amser ar brosiect arall ar ôl bod yn y brifysgol i astudio, cymryd rhan mewn prosiectau gwirfoddol neu brofiadau eraill.