Ewch i’r prif gynnwys

Dod o hyd i gyfleoedd

Mae llawer o gyfleoedd ar gael i chi a fydd yn ehangu eich dewisiadau ac yn gwella eich cyfle o sicrhau profiad gwaith.

Mae ffenestri ymgeisio am brofiad gwaith dros yr haf nifer o sefydliadau mwy o faint yn agor yn gynnar yn y flwyddyn academaidd (rhai mor gynnar â mis Awst) ac yn cau yn ystod y mis Rhagfyr blaenorol.

Cofiwch ddechrau cynllunio eich dewisiadau profiad gwaith ymlaen llaw a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n barod i ddechrau ymgeisio yn ystod yr hydref. Rhagor o wybodaeth am amserlenni profiad gwaith.

Cyfleoedd a gefnogir gan y Brifysgol

Mae'r Tîm Cysylltiadau ar gyfer y Dyfodol, o fewn y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, yn gweithredu fel pont rhwng myfyrwyr a sefydliadau. Rydym yn gweithio ar draws amrywiaeth eang o ddiwydiannau a sectorau i ddod o hyd i gyfleoedd profiad gwaith, yn arbennig i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd (a rhai o'n graddedigion diweddar hefyd).

Gallwch gofrestru gyda Thîm Cysylltiadau ar gyfer y Dyfodol i glywed am eu cyfleoedd diweddaraf gan gynnwys:

  • Profiad gwaith: profiad gwaith byr, wedi'i drefnu'n hyblyg i amgylch eich amserlen ac ar gael ar sail ran-amser.
  • Interniaethau gyda thâl: mewn amrywiaeth o ddiwydiannau. Gall interniaethau gael eu gwneud rhan-amser ochr yn ochr â'ch astudiaethau neu amser llawn yn ystod gwyliau'r Brifysgol.
  • Prosiect Profiad yn y Dosbarth: cyfleoedd hyblyg mewn ysgolion os ydych yn archwilio gyrfa mewn addysg.

Gallwch ddilyn y tîm ar Twitter @ExpWorksCU neu Linkedin i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf.

Diogelu eich cyfle eich hun

Oes gennych chi ddiddordeb mewn rôl neu sector penodol?  Yna gallwch chwilio ein meysydd gyrfaoedd am gyngor ar brofiad gwaith sy'n benodol i'r swydd.

Yn ogystal, gallwch chwilio am gyfleoedd profiad gwaith ar:

Mae'r BBC hefyd yn cynnig cyfleoedd profiad gwaith.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn sicrhau rôl wirfoddoli, gallwch ddechrau chwilio gyda:

Cyfleoedd mentrus

Nid yw rhai cyfleoedd profiad gwaith yn cael eu hysbysebu, felly mae'n bosibl y bydd angen i chi ddod o hyd i'ch lleoliad eich hun. Rhagor o wybodaeth am rwydweithio, defnyddio cyfryngau cymdeithasol a chymryd ymagwedd fentrus at sicrhau cyfleoedd profiad gwaith.

Os ydych chi’n fyfyriwr ar hyn o bryd

Os hoffech ymgymryd â profiad gwaith allgyrsiol, mae'r Tîm Cysylltiadau ar gyfer y Dyfodol yma i'ch cefnogi chi gydag amrywiaeth o gyfleoedd gan gynnwys profiad gwaith, interniaethau a phrosiect profiad yn y dosbarth.

Trefnwch apwyntiad i siarad gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd am ddod o hyd i gyfleoedd profiad gwaith yn y maes gyrfa sydd o ddiddordeb i chi. Gallwch hefyd siarad â'r swyddog lleoliadau neu staff cyflogadwyedd yn eich Ysgol.

Gwyliwch fideo am Go Wales yma.

Mae GO Wales yn brosiect wedi ei gyllido gan yr Undeb Ewropeaidd sy'n creu cyfleoedd profiad gwaith hyblyg wedi eu teilwra ar gyfer myfyrwyr cymwys. Gall y tîm weithio gyda chi i sicrhau profiad gwaith, gan wella eich cyfle o sicrhau cyflogaeth pan fyddwch wedi cwblhau eich cwrs. Rhagor o wybodaeth am Go Wales i fyfyrwyr Prifysgol.

Gallech chi hefyd ystyried gwneud Gwobr Caerdydd – ei nod yw gwella eich cyflogadwyedd, cynyddu eich ymwybyddiaeth o'r sgiliau rydych wedi eu datblygu, a bydd yn eich galluogi chi i werthu eich hunan a'ch sgiliau yn effeithiol i recriwtwyr yn y dyfodol.

Gallwch hefyd gymryd rhan yn Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig Caerdydd, sy'n cynnig grant i chi – £200 yr wythnos, am hyd at wyth wythnos – i gymryd rhan mewn lleoliad gwaith dros yr haf, gan gydweithio ar brosiectau ymchwil o dan oruchwyliaeth.

Os hoffech chi fynd dramor, mae'r Tîm Cyfleoedd Byd-eang yma i'ch cefnogi chi ynghylch pob agwedd ar weithio, astudio a gwirfoddoli dramor.

Rhagor o wybodaeth

Os ydych chi angen cymorth i ddod o hyd i gyfleoedd profiad gwaith, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd