Ewch i’r prif gynnwys

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn ran angenrheidiol o'ch taith gyrfa.

Pan fyddwch yn graddio, byddwch yn mynd i mewn i farchnad swyddi cystadleuol iawn. I wneud eich hyn i sefyll allan, bydd angen sgiliau a nodweddion mae cyflogwyr graddeidion yn chwilio amdanynt arnoch.

Y ffordd gorau i wneud hyn yw derbyn profiad gwaith a dysgu sut i'w gyflwyno ar eich CV, ffurflenni cais ac yn y cyfweliad.

Pan ydych yn y Brifysgol yw'r amser perffaith i archwilio swyddi a diwydiannau sydd o ddiddordeb i chi. Mae gan y Brifysgol dîm o staff sydd yma i'ch helpu chi i gael cyfleoedd profiad gwaith. Os nad oes gennych yrfa benodol mewn cof eto os ydych yn barod i lansio eich helfa am gyfle lleoliad hir, gallwn eich cefnogi chi drwy bob cam o'r daith gyrfa.

Mathau o gyfleoedd

Dysgwch fwy am interniaethau, profiad gwaith, swyddi rhan-amser a gwirfoddoli.

Beth allwch chi ei ennill

Mae cymryd rhan mewn profiad gwaith yn caniatáu i chi ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd, ennill arian, rhoi cynnig ar ddewisiadau gyrfa, a mwy.

Dod o hyd i gyfleoedd

Ble i chwilio am gyfleoedd profiad gwaith a gefnogir gan y Brifysgol a chyfleoedd allanol.

Gwneud y mwyaf o’ch amser

Beth i'w wneud cyn, yn ystod ac ar ôl eich profiad gwaith.