Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu eich sgiliau

Mae ein ffeiriau gyrfaoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd i rwydweithio gyda chyflogwyr.
Mae ein ffeiriau gyrfaoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd i rwydweithio gyda chyflogwyr.

Mae llawer o ffyrdd y gallwch ddatblygu eich sgiliau a’ch profiad i sefyll allan ymhlith pobl sy’n ceisio gwaith.

Cael profiad gwaith

Cymryd rhan mewn profiad gwaith yw’r peth gorau y gallwch ei wneud i wella’ch sgiliau cyflogadwyedd, felly, siaradwch â chynghorydd gyrfaoedd am sut i ddod o hyd i gyfleoedd yn yr yrfa sydd o ddiddordeb i chi, neu ddysgu mwy am y lleoliadau rydym ni’n eu cynnig a sut i sicrhau profiad gwaith.

Cofrestru ar gyfer cwrs rhad ac am ddim

Os oes arnoch angen help i ddatblygu’ch presenoldeb ar-lein, gallwch drefnu lle ar ddosbarth meistr LinkedIn neu ymwybyddiaeth fasnachol trwy eich Cyfrif Gyrfaoedd.

Rydym ni’n cynnig llawer mwy o ddosbarthiadau meistr i chi ddewis o’u plith, gan gynnwys CVs a llythyrau eglurhaol, ffurflenni cais, cynllunio gyrfa - pob un ohonynt â’r nod o feithrin eich sgiliau yn barod ar gyfer y farchnad swyddi i raddedigion.

Mae’r Gwasanaeth Datblygu Sgiliau yn Undeb y Myfyrwyr hefyd yn cynnig detholiad o gyrsiau a all eich helpu i fagu hyder a gwella’ch sgiliau cyflogadwyedd.

Trefnu apwyntiad

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar gynllunio eich gyrfa, trefnwch apwyntiad drwy’ch Cyfrif Gyrfaoedd i gyfarfod ag un o’n cynghorwyr gyrfaoedd.

Os oes gennych chi gyfweliad cyn bo hir, gallwch hefyd drefnu cyfweliad ffug neu weithdy cyfweliad gyda’n cynghorwyr gyrfaoedd, neu gofrestru ar gyfer ymarfer prawf seicometrig rhad ac am ddim ar-lein.

Mynychu ein digwyddiadau gyrfaoedd

Rydym ni’n cynnal detholiad o ffeiriau gyrfaoedd a gweithdai cyflogwyr i’ch helpu i ddarganfod mwy am gyfleoedd gwaith, gan ddatblygu sgiliau fel rhwydweithio a meithrin eich ymwybyddiaeth o faterion busnes a masnachol ar yr un pryd.

Dysgwch fwy am ein rhaglen o ddigwyddiadau yn eich Cyfrif Gyrfaoedd.

Bod yn fentor

Mae’r Cynllun Mentoriaid Myfyrwyr yn paru myfyrwyr blwyddyn gyntaf gyda myfyrwyr israddedig presennol, i’w helpu i ymgynefino â bywyd yn y brifysgol. Fel mentor, byddwch yn meithrin eich sgiliau arwain, rheoli amser, a mwy.

Os ydych chi’n fyfyriwr graddedig, ystyriwch y cyfleoedd i fod yn fentor trwy eich gweithle neu drwy wirfoddoli.

Gwella eich sgiliau Cymraeg

Os ydych chi’n teimlo bod eich Cymraeg ychydig yn rhydlyd neu nad yw ar y lefel ofynnol, mae cyfleoedd mewn llawer o weithleoedd i wneud cyrsiau gloywi neu ddysgu’r iaith o’r dechrau’n deg.

Mae Cynllun Iaith Gymraeg Prifysgol Caerdydd yn datgan ymrwymiad i ddatblygu graddedigion a all weithio’n ddwyieithog yng Nghymru. Mae Canolfan Cymraeg i Oedolion y Brifysgol yn cynnig gostyngiad o 50% ar ffioedd cyrsiau i fyfyrwyr y Brifysgol sy’n cofrestru ar gyfer cyrsiau a gynhelir yn y gymuned, y tu hwnt i’w rhaglenni astudio.

Mae Dysgu Cymraeg yn cynnig cyfleoedd i ddysgu Cymraeg ledled Cymru a’r Canolfannau Addysgu Cymraeg. Acen - mae’n adnodd da i ddysgwyr a thiwtoriaid Cymraeg.

Rhagor o wybodaeth

I gael cyngor ar ddatblygu eich sgiliau, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd