Ewch i’r prif gynnwys

Defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol

Gall datblygu eich presenoldeb proffesiynol ar-lein roi mantais fawr i chi yn y farchnad recriwtio.

Mae presenoldeb cryf ar-lein yn eich galluogi i:

  • gynyddu eich cyflogadwyedd
  • dangos eich brwdfrydedd ac arddangos eich natur ragweithiol
  • datblygu perthynas bwysig
  • dod i sylw darpar gyflogwyr.

Ymuno â LinkedIn

Dylech ystyried cael proffil LinkedIn. Gyda LinkedIn, gallwch ymhelaethu ar eich CV ac mae'n caniatáu i chi lwytho i fyny enghreifftiau go iawn o'ch gwaith fel prawf o'ch doniau.

Rydym yn cynnig Dosbarth Meistr LinkedIn ar y campws a fydd yn eich dysgu chi sut i ddefnyddio'r llwyfan cyfryngau cymdeithasol hwn fel rhan o'ch strategaeth chwilio am swyddi. Gallwch drefnu hyn drwy eich Cyfrif Gyrfaoedd.

Yn ogystal, mae gennym restr wirio y gallwch ei llwytho i lawr i'ch helpu yn ystod y broses:

LinkedIn checklist

1 June 2017

Use our handy checklist to make sure your LinkedIn profile is effectively promoting your skills and experience to prospective employers.

PDF

Gallwch hefyd ddarllen cynghorion LinkedIn, sy'n dangos sut i wneud i'ch proffil edrych yn broffesiynol, ac sy'n cynnig gwybodaeth a chyngor am sut i chwilio am swyddi gan ddefnyddio'r ffynhonnell enfawr hon. Yn ogystal, mae ganddyn nhw restr wirio proffil i rai sy'n chwilio am swydd.

Gwnewch i’ch hunaniaeth ar-lein gyfrif

Mae angen i chi ddeall pa mor bwysig yw hi i raddedigion fod yn llythrennog yn ddigidol. Mae tîm y Gwasanaethau Academaidd a Chymorth i Fyfyrwyr wedi creu dwy sesiwn diwtorial ynghylch rheoli eich presenoldeb ar-lein a gwneud i'ch hunaniaeth ar-lein gyfrif:

Os ydych chi'n fyfyriwr ar hyn o bryd, cewch ragor o wybodaeth am reoli eich presenoldeb ar-lein ar y fewnrwyd i fyfyrwyr.

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd