Ewch i’r prif gynnwys

Cadw cofnod dysgu

Dylech gofnodi a myfyrio ar eich profiadau gwaith gan fod hynny'n werthfawr i chi ac yn ddymunol yng ngolwg cyflogwyr.

Bydd cofnod dysgu yn eich helpu i ddadansoddi a myfyrio ar yr hyn rydych chi’n ei brofi wrth i chi weithio ac ar ddiwedd y lleoliad, y swydd neu'r prosiect. Gall hyd yn oed eich helpu chi i fyfyrio ar yr hyn a weithiodd – a'r hyn na weithiodd – yn ystod y broses gyfweld.

Mae cadw cofnod dysgu yn caniatáu i chi hefyd:

  • amlinellu manylion am y gwaith rydych chi'n ei gyflawni
  • unrhyw hyfforddiant a gewch
  • unrhyw beth diddorol y byddwch chi’n ei ddysgu am y busnes neu’r sefydliad
  • unrhyw broses neu faes gwaith yr hoffech chi wybod mwy amdano
  • enwau a manylion cyswllt pobl bwysig rydych chi’n eu cyfarfod.

Ar ôl i chi amlinellu'r manylion, gallwch bwyso a mesur:

  • digwyddiadau penodol lle dysgoch chi rywbeth, a’r maes sgiliau perthnasol
  • unrhyw beth y credwch sydd wedi bod yn arbennig o lwyddiannus - ac na fu'n llwyddiannus - a pham
  • beth fyddech chi’n ei wneud yn wahanol o bosibl pe bai’r sefyllfa honno’n codi eto
  • a yw eich nod gyrfa wedi newid o ganlyniad i'r profiad gwaith a gawsoch.

Gall nodi meysydd sgiliau rydych chi'n eu datblygu a darparu enghreifftiau o brofiadau rydych chi wedi eu cael eich helpu chi i'w gwerthu i gyflogwyr yn y dyfodol.

Rhagor o wybodaeth

I gael cyngor ar gofnodi a myfyrio ar eich profiadau gwaith, cysylltwch â ni. Yn ogystal, mae gan Brifysgol Hull fideo defnyddiol sy'n trafod ysgrifennu myfyriol yn fanylach.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd