Ewch i’r prif gynnwys

Dangos eich sgiliau

Gall gwybod pa sgiliau mae cyflogwyr eu heisiau a sut i'w cyfleu gynyddu eich cyfle o gael swydd.

Am beth mae cyflogwyr yn chwilio

Rhagor o wybodaeth am y sgiliau cyflogadwyedd y mae ar gyflogwyr eu heisiau gan weithwyr cyflogedig sydd wedi graddio.

Techneg STAR

Defnyddiwch y strategaeth hon i gyfleu eich sgiliau a'ch galluoedd yn effeithiol ar ffurflenni cais ac mewn cyfweliadau.

Defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol

Mynnwch gyngor ar ddefnyddio LinkedIn a rheoli eich presenoldeb ar-lein.

Cadw cofnod dysgu

Rhagor o wybodaeth am fanteision cofnodi a myfyrio ar eich profiad gwaith neu swydd.

Cyfleu cymwysterau rhyngwladol

Os oes gennych chi radd ryngwladol, bydd gan gyflogwr mawr yn y Deyrnas Unedig eu dulliau eu hunain yn aml i wirio eich cymwysterau (mae'n bosibl y bydd rhai ohonyn nhw'n mynd i'r afael â'r cwestiwn hwn yn adran cwestiynau cyffredin eu gwefan recriwtio).

Fodd bynnag, ni fydd pob cyflogwr yn deall sut mae cymwysterau rhyngwladol yn cymharu â rhai'r Deyrnas Unedig. Mae UK NARIC yn darparu gwybodaeth, cyngor a barn arbenigol ar gymwysterau ledled y byd, gan eich helpu i gyfathrebu eich sgiliau a'ch gwybodaeth yn effeithiol wrth ysgrifennu CV, llythyr esboniadol neu ffurflen gais.

Rhagor o wybodaeth

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd