Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu eich sgiliau a phrofiad gwaith

Mewn marchnad gystadleuol i raddedigion, bydd angen sgiliau, gwybodaeth, profiad a rhinweddau arnoch a fydd yn eich helpu i fod yn atyniadol i gyflogwyr.

Mae profiad gwaith yn hanfodol – yn ôl Ymchwil High Fliers o farchnad 2015 i raddedigion, 'mae graddedigion sydd heb unrhyw brofiad gwaith blaenorol yn annhebygol o fod yn llwyddiannus yn ystod y broses ddethol, ac yn annhebygol o dderbyn cynnig swydd ar gyfer rhaglenni graddedigion eu sefydliadau'.

Profiad gwaith

Cewch ragor o wybodaeth am fanteision profiad gwaith, ble i ddod o hyd i gyfleoedd a sut i fanteisio'n llawn ar eich amser yn y gweithlu.

Dangos eich sgiliau

Cewch wybod am y sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, sut i'w cyfleu gan ddefnyddio techneg STAR, a defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i wella eich rhagolygon.

Datblygu eich sgiliau

Dewch yn fentor i fyfyrwyr a datblygwch eich sgiliau drwy weithdai, cyrsiau a digwyddiadau cyflogadwyedd.