Ewch i’r prif gynnwys

Cyfweliadau

Mae cyfweliadau yn broses ddwyffordd - maen nhw’n gyfle i gyflogwyr ddarganfod mwy amdanoch chi, ac i chi ddarganfod mwy amdanyn nhw.

Ni fydd pob cyfweliad yn llwyddiannus, ond bydd pob profiad yn ddefnyddiol i’ch helpu i baratoi ar gyfer ceisiadau yn y dyfodol.

Profi eich galluoedd

Mae rhai cyfweliadau’n cynnwys gweithgareddau i brofi eich galluoedd, naill ai trwy gyflwyniad, prawf ysgrifenedig, chwarae rôl, ymarfer grŵp, ymarfer basged i mewn basged allan, prawf seicometrig, neu drwy ddigwyddiad cymdeithasol.

Cael help ychwanegol

Os oes arnoch angen cyngor, rydym ni’n cynnig gweithdai cyfweliad a chyfleoedd i gymryd rhan mewn cyfweliad ffug. Hefyd, gallwch fenthyg un o’n nifer sylweddol o lyfrau ac adnoddau eraill, o’n swyddfa yn 50 Plas y Parc.

Fformatau cyfweld

Dysgwch fwy am y mathau gwahanol o gyfweliadau y byddwch yn dod ar eu traws wrth chwilio am waith.

Paratoi ar gyfer cyfweliad

Darganfyddwch beth mae cyflogwyr eisiau ei wybod a dysgwch sut i baratoi ar gyfer eich cyfweliad.

Ar y diwrnod

Gwybodaeth am sut y dylech wisgo ac ymddwyn ar ddiwrnod eich cyfweliad.

Canolfannau asesu

Mae canolfan asesu yn archwiliad manwl o’ch addasrwydd ar gyfer swydd, a gynhelir dros gyfnod o hanner diwrnod i ddeuddydd, ac mae’n mesur eich addasrwydd yn erbyn cymwyseddau’r swydd.

Profion seicometrig

Dysgwch fwy am y profion hyn, y gall cyflogwyr eu defnyddio i asesu eich gallu a’ch tueddfryd.

Ar ôl eich cyfweliad

Ceisiwch gyngor ar beth i’w wneud ar ôl eich cyfweliad, o anfon nodyn diolch, i drafod eich telerau.